skip to Main Content

Udtalelse om fælles opstilling

Liste R, Kommunisterne i København, er en fællesliste bestående af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Kommunistisk Parti (KP), som er gået sammen om at sikre arbejderklassens stemme og indflydelse i Københavns Borgerrepræsentation.

Kommunisterne i København kæmper for et samfund, der bygger på kollektiv velfærd og solidaritet. Vi vil arbejde for at samle alle de kræfter i byen, der vil kæmpe for den kollektive velfærd.

Regeringen klemmer livet ud af det kommunale selvstyre ved at lægge en jernring om kommunernes økonomi. Et fælles opgør med budgetloven og regeringens nedskæringspolitik er nødvendigt. Vi kræver det kommunale selvstyre tilbage.

Flertallet af Københavns borgere er imod den asociale politik, som regeringen og EU tvinger ned over kommunen. Kommunisterne i København vil i Borgerrepræsentationen kæmpe for og være talerør for arbejderklassen, de mindrebemidlede og de fattige.

Kommunisterne i København vil kæmpe imod den stigende opsplitning af København i rige og fattige bydele.

Vi vil sammen med fagbevægelsen og andre organisationer forsvare og forbedre den kollektive velfærd, og vi vender os mod udliciteringer og privatiseringer.

Kommunisterne i København

Henvendelse til listen kan ske på følgende vis:
kpid@kommunisterne.dk
info@kommunister.dk

Back To Top