skip to Main Content

Halvdelen af nye arbejdspladser er deltidsjob

Specielt i supermarkeder og på restauranter er mange ansat i et job under 20 timer.

Med den velkendte undertone af at arbejdsløse hellere vil gå ledige end arbejde, hører vi igen og igen om, hvor mange nye arbejdspladser der er kommet til. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt tallene og bekræfter, at der siden starten af 2013 er sket en stigning i beskæftigelsen hver måned. Men beskæftigelsesfremgangen målt i fuldtidspersoner er dog væsentligt mindre end beskæftigelsesfremgangen målt i hoveder. Det skyldes, at halvdelen af beskæftigelsesfremgangen er sket blandt beskæftigede, som arbejder mindre end fuldtid.

Studie- og flexjob

Omkring en tredjedel af de beskæftigede inden for handel og transport har en arbejdstid på højst 20 timer om ugen. Især i supermarkeder og på restauranter er der mange beskæftigede med få timer, og ca. halvdelen af de beskæftigede med en ugentlig arbejdstid under 20 timer er under uddannelse.

En anden del af beskæftigelsesfremgangen blandt arbejdere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer, skyldes en stigning i antallet af fleksjobbere med en lav arbejdstid.

En stor del af jobfremgangen er således gået til deltidsstillinger. Der er derfor en vis arbejdskraftreserve, som de kalder det, blandt personer, der allerede er i beskæftigelse.

Antallet af nye jobannoncer i forhold til længden af arbejdsløshedskøen er ikke højt, og der er i dag markant flere arbejdsløse til at besætte de annoncerede ledige stillinger end før krisen, konstaterer AE.

-bfc

Back To Top