skip to Main Content

Indsamling 2018

Den årlige indsamling af penge til udgivelse af dette blad står for døren.

Indsamlingen har 1. afregningsdag søndag den 30. september og løber 5 uger frem til søndag den 4. november, hvor vi samtidig kan fejre 25 års jubilæum for Kommunistisk Parti i Danmark.

Der er afregning hver søndag i indsamlingsperioden, hvor partikontoret vil være åbent kl. 14–16. Der kan indtelefoneres beløb på tlf. 38 88 28 33.

Støt indsamlingen til KOMMUNIST

Indsamlingslister vil blive udsendt til partiets afdelinger i den kommende uge. Støttebeløb kan indsættes på, bankkonto 5322 0389289 eller Mobil Pay 53 32 57 83 mærket: Indsamling.

Du kan også give dit bidrag på de mange indsamlingslister der er ude og ved at deltage i de mange indsamlings-fester og -arrangementer, der afholdes i perioden.

Annoncering af arrangementer

Indsamlingsarrangementer kan annonceres i bladet og på partiets hjemmeside www.kommunist.dk

Sidste frist for indlevering af annoncer til oktobernummeret af KOMMUNISTer 21. september.

Indsamlingskontoret

Back To Top