skip to Main Content

6-7-16_aktionsdag

KPiD på gaden

I ugen 9. til 14. maj var Kommunistisk Parti i Danmark på gaden over hele landet. Mere end 1000 eksemplarer af kommunisternes månedsblad KOMMUNIST skiftede hænder til interesserede i ugens løb sammen med foldere om tidens aktuelle og brændende problemer.

De mange kommunistiske aktivister fik taget mange gode diskussioner med de forbipasserende.

I København blev torsdagen også brugt til at agitere for deltagelse i den store demonstration på Rådhuspladsen – ”det kommunale oprør” mod forringelserne af velfærdsrettighederne, som staten pålægger kommunerne, bl.a. gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Torsdagens beslutning om at bruge et stort, og endnu usikkert flercifret milliardbeløb af skatteborgernes penge på køb af krigsflyvere, i stedet for på den service og tryghed som et stort flertal af befolkningen kræver, skærpede selvfølgelig proteststemningen, som tydeligt blev markeret ved protestaktionerne i 79 kommuner.

Back To Top