skip to Main Content

Metal kongres

I rækken af forbundskongresser har Dansk Metal lige afsluttet sin kongres. I diskussionerne på kongressen har især manglen på praktikpladser til lærlinge, nedskæringerne på uddannelserne og efteruddannelsesproblemerne været i fokus.

Også problemerne med social dumping og kravene til kædeansvar og sociale klausuler fik stor plads i diskussionerne.

Hvor der var uenighed, var i spørgsmålet om EU og de såkaldte frihandelsaftaler med USA som hovedbagmand. I modsætning til kollegerne i mange EU medlemslande, er det stadig ikke gået op for ledelsen i Metal, hvor farlig TTIP og lignende aftaler er for fremtidens arbejdsmarkedspolitik og medlemmernes rettigheder på arbejdsmarkedet.

Ved redaktionens slut var kongressens vedtagelser endnu ikke offentliggjort.

Back To Top