skip to Main Content

Stop udhuling af dagpengene

3F og FOA kræver løft i arbejdsløshedsdagpengene

I løbet af de sidste godt 20 år er gabet mellem dagpenge og lønudviklingen blevet over 10 procent større. Det viser en analyse, som LO har lavet.

– Smertegrænsen for, hvor lavt man kan sænke dagpengesatsen, er nået, og den velfungerende danske model er truet, hvis der skæres yderligere i dagpengene, siger formand for FOA, Dennis Kristensen.

Analysen viser samtidig, at dagpengenes dækning i forhold til en LO-medarbejders løn vil falde med yderligere 10 procent frem mod 2025.

Dagpengeniveauet skal hæves

Derfor opfordrer FOA sammen med 3F nu politikerne til at sikre tryghed i dagpengesystemet ved at sætte penge af på finansloven for 2018 til et løft i dagpengeniveauet på en procent her og nu og yderligere investeringer fremover.

Forringelsen af dagpengesatsen risikerer at føre til en voldsom forringelse af hele den danske flexicurity-model, hvor lønmodtagerne har korte opsigelsesfrister for til gengæld at have et fintmasket sikkerhedsnet i form af dagpengesystemet, hvis man mister sit job, mener Dennis Kristensen.

– Lønmodtagere i andre lande har længere opsigelsesvarsler og økonomisk kompensation ved afskedigelser. Her ligger regningen ved økonomiske omstillinger i højere grad hos virksomhederne frem for i fællesskabet, siger han.

Danskerne vil have mere tryghed

Spørger man danskerne, er der skåret nok i dagpengene.

I en undersøgelse fra YouGov svarer over halvdelen af de adspurgte danskere, at de synes dårligt om, at udhulingen af dagpengenes værdi vil fortsætte. Kun 14 procent synes godt om udviklingen.

– Politikerne gambler med det danske dagpengesystem under påskud af, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det kan det i forvejen, og Danmark er de bedste i Europa til at få ledige hurtigt i job igen, påpeger Dennis Kristensen i en pressemeddelelse.

-bc

Back To Top