Skip to content

KOMMUNIST nr. 5 2024

NATO 75 år

Fredsbevægelsen i København aktionerede mod NATOs krigsmaskine på 75 års dagen for oprettelsen af NATO i 1949.

NATO: En krigsmaskine fylder 75 år

NATO har med sine krige og sin indblanding med kup og vold skabt død og ødelæggelse overalt i verden.

NATO vil ikke underskrive FN-traktaten mod atomvåben, og NATO forhindrer også, at medlemslandene gør det – deriblandt Danmark. NATO er en forhindring for et atomvåbenfrit verdenssamfund.

  • Styrk fredsbevægelsen – ­organiser dig fagligt og politisk og kæmp for fred og ­social retfærdighed i Danmark og i verden
  • Uden fred ingen fremtid
  • Danmark ud af NATO

Læs mere

Leder: Boykot Israel

Danske myndigheder har gennem flere år givet tilladelse til, at danske virksomheder kan eksportere komponenter til F-35-kampfly igennem et amerikansk ledet forsvarssamarbejde. Dette er i bevidst strid med international lov. USA sælger de færdigproducerede kampfly videre til Israel. Der er tydeligt blevet afdækket, hvordan israelske kampfly, og herunder danske komponenter, har været brugt i bombardementer i Gaza. Det er uhørt.

I januar i år fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at i alt 15 danske virksomheder leverer komponenter til F-35 kampflyene. Det er i strid med de internationale regler for våbenhandel, som Danmark er forpligtiget til at overholde.

Læs mere

1maj-gemzøe

Det knager i samfundets fuger og bånd

Tiden har ikke ændret sig meget fra dengang, Joe Hill sang: Hvis side er I på? Det spørgsmål må alle medlemmer af danske fagforeninger stille deres top, som åbenbart fortsat støtter dette nu åbenlyse arbejdsgiverparti, Socialdemokratiet.

Historien arver vi – Fremtiden kæmper vi for.
Rød front på majdagen!

Læs mere

Regnefejl rammer erhvervsskoler

De i forvejen økonomisk trængte erhvervsskoler har på grund af en IT-fejl fået udbetalt 37 millioner for meget, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Derfor vil nogle institutioner få udbetalt mindre tilskud, end det hidtil har været tilfældet. 

Den fejlagtige ­udbetaling af det såkaldte læreplads taxa­metertilskud rammer 48 erhvervsskoler og svarer til cirka 10 procent af de samlede udbetalte lærepladstilskud.

Læs mere

Regnefejl rammer erhvervsskoler.-small

Læs, hvad Kommunisterne mener om dagsaktuelle emner

Følg os på Facebook

sine-bilfeldt

Sine Bilfeldt

Stemmesedlen er blank for EU-modstand

Den 9. juni er der valg til EU-parlamentet. I den anledning har KOMMUNIST interviewet Sine Bilfeldt fra Folkebevægelsen mod EU.

– Det kommer desværre ­ikke bag på Folkebevægelsen, at vi ikke blev opstillingsberettiget, fortæller Sine, som også er medlem af DKP, og fort­sætter: 

– Enhedslisten trak støtten til Folkebevægelsen ved sidste EP-valg, og valgte selv at stille op i stedet. Derved gik de fleste af vores stemmer til EL i stedet, og det har frataget os vores mandat, muligheden for at deltage i medie debatten og genopstille. 

Læs mere

Damerne der fik nok

I 2022 udkom Sara Alforts bog ”Damer der var for me­get” om tretten nordiske kvinder og deres liv og færden fra 1884 til 1919. 

Den bliver nu fulgt op af ”Damer der fik nok”, der ­dækker årene fra 1915 til 1960 og fortæller om tolv kvinder, forfattere, journalister og billedkunstnere, der sprængte korsettet og spændetrøjen, og det gik ikke altid stille af.

Bogen er opbygget, så man tidsmæssigt følger deres liv og udvikling parallelt og ­samtidig skildrer samfundsudviklingen i kvindeperspektiv.

Bogens kvinder er stærke, spændende personligheder, der træffer deres valg med de omkostninger, det måtte have. Alt i bogen bygger på breve, dagbøger, erindringer og scrapbøger.

Læs mere

damer-der-fik-nok_sara-alfort
Back To Top