Skip to content

Solidaritet eller passivitet?

World Federation of Trade Unions, WFTU kommer på besøg i Danmark

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] Når vi ser på det europæiske kontinent, ser vi stigende ulighed. Kapitalen har kronede dage, mens lønmodtagere er trængt i defensiven. Inflationen, krig og militarisering har gjort sit, og situationen udnyttes af de europæiske magthavere.

wftySenest kunne vi se med de offentlige overenskomster i Danmark, hvor der på ingen måde var vilje hos regering, folketing og fagbevægelsens top til at bringe reallønnen op på et niveau, der som minimum kan matche tabet fra den massive inflation.

Fagbevægelsens linje er, med enkelte undtagelser, passiv. De ønsker for alt i verden passivitet og skulderklappende stilstand. En aktiv og mobiliserende linje synes desværre langt væk. Går vi ud over vores egne grænser, ser det mange steder endnu værre ud. Løn- og arbejdsvilkår er trængt, og man kan argumentere for, at den reformistiske del af fagbevægelsen ikke engang er reformistisk mere, men blot passiv og stagnerende.

Spørgsmålet er, om den danske fagbevægelses tab af medlemmer kunne have noget at gøre med den manglende kampvilje, der synes at være toppen af fagbevægelsens strategi for organisation og medlemmer. Centralisering og øget afstand mellem medlem og fagforening har blot pustet til folks stadigt større afvisning af medlemskab i almindelighed og en mere passiv medlemsskare i særdeleshed. Hvis fagbevægelsens top giver håb og kampgejst, så skal folk nok være der.

En skillevej

Denne korte redegørelse er på mange måder et billede af en skillevej mellem to retninger for den internationale fagbevægelse og klassekamp. Er svaret mere af den reformistiske linje, eller skal der pustes til den revolutionære linje.

Kommunisternes svar er selvfølgelig sidstnævnte. En af de internationale organisationer, der giver håb, er “World Federation of Trade Unions – WFTU”. En internationale for fagforbund, der ikke ønsker at uligheden skal stige og arbejderrettigheder svækkes endnu mere, og som arbejder aktivt for at lave tingene om.

WFTU blev stiftet den 3. oktober 1945 i Paris. Fra start var organisationen stålsat i kampen mod krig, fascisme, imperialisme og kapital. Et folkeligt og revolutionært grundlag, der bragte arbejderklassens kampe ind i et større og mere internationalt perspektiv uden at gå på kompromis med nationale og regionale forskelle.

Som så mange andre dele af den revolutionære arbejderbevægelses historie, blev WFTU viklet ind i de konstante angreb på kommunister og socialister, der under den kolde krig vovede at udfordre socialdemokraternes passive samarbejdslinje overfor kapital og magthavere.

Men som andre gode eksempler lod WFTU, på trods af hetz, splittelse og krise, sig ikke knægte. Her i 2024 er organisationen stadig i front i klassekampen, og man kan læse af grundlaget, at der er rigelig med inspiration at hente for dansk fagbevægelse:

Grundlaget

”Vores grundlæggende principper og værdier findes i nøgleordene: analyse, handling, enhed, kamp, demokrati, solidaritet, uafhængighed, koordinering.

Analyse af den aktuelle virkelighed og handling for arbejderklassens krav. Kamp for arbejdernes rettigheder. Alle arbejderes enhed mod monopoler og imperialister. For fred og fremskridt. Solidaritet med dem, der lider under trusler og angreb fra USA og deres allierede.

Alle folkeslag skal have ret til selvbestemmelse. Ret til uddannelse, til gratis sundhed for alle børn. Lige rettigheder for mænd og kvinder. Kritik, selvkritik, kollektivitet, demokratiske frihedsrettigheder og fagforeningsrettigheder.

Internationale fagforeningsorganisationers uafhængighed af kapitalen. Koordinering af alle aktive fagforeninger, uanset hvad deres forskelle er, for at afvise kapitalens angreb på social sikring, arbejde, privatiseringer, miljøforurening og livskvalitet. Tillid til arbejdernes rolle for en verden fri for udnyttelse, krige og fattigdom”.

MMJ

Vil man høre mere om WFTU og de mange aktuelle kampe, så er muligheden der snart. Mandag den 4. juni kl. 16:30 hos 3F Aalborg samt tirsdag d. 5. juni, kl. 13:00 hos BJMF i København, kommer Niklas Theodorakis, international sekretær i det græske fagforbund, PAME og repræsentant for WFTU.

Back To Top