Skip to content

KOMMUNIST nr. 6-7 2021

Det er aldrig sjovt at være på taberholdet

At tilhøre den såkaldte venstrefløj, være organiseret som kommunist eller bare være et humant menneske, der vil alle noget godt, er ikke nemt i denne tid.

Læs mere

For børnene i krigsområder er fred dog det bedste, der kan ske!

Fred er det værste, der kan ske

Fred er et uacceptabelt kontraktbrud for amerikanske krigsinvestorer. Private investorer frygter for, at lukrative kontrakter bliver opsagt, hvis USA trækker sig ud af Afghanistan. De har nemlig indgået kontrakter til en værdi af mange milliarder for at være i landet, og nu frygter de for store økonomiske tab, hvis USA trækker styrkerne ud.

Læs mere

Leder: Ligeløn

Som bekendt stemte sygeplejerskerne NEJ til den overenskomstaftale, der var lavet. Baggrunden var den meget begrænsede lønforhøjelse til den faggruppe, der især har været i fronten under coronaepidemien. 

Herefter kom Forligsmanden ind, og det førte til et mæglingsforslag, som sygeplejerskerne nu skal stemme om. Der er reelt ikke tale om et nyt forslag fra forligsmanden. Lønstigningen holdes på samme meget lave niveau, som et flertal af sygeplejerskerne havde afvist. Lønnen skal over de næste 3 år kun stige med 5,02 pct. Da der er grund til at tro, at der vil komme mere gang i inflationen, vil det sandsynligvis betyde en reallønstilbagegang i stedet for en stigning! 

Læs mere

TjenesteMANDsreformen fra 1969

Sygeplejersker og andre i omsorgs-beskæftigelse kæmper lige nu for at få politikerne til at ændre tjenestemandsreformen fra 1969. Den fastlåser blandt andet sygeplejersker på en lav løn nu på 52. år.

Læs mere

Foto Søren Andersen

Aktivist før og nu

Man bliver lidt nostalgisk, når man går igennem Arbejdermuseets nye udstilling ”Aktivist”, som beskæftiger sig med græsrods- og protestbevægelser på venstrefløjen fra 1960-2020. Dog savnes den største og bredeste bevægelse, Folkebevægelsen mod EF. Der mangler også de omfattende fredsbevægelser i begyndelsen af 80’erne.

Læs mere

Ny hjemmeside om DKP og frihedskampen

Sidste år besluttede DKP og KPiD at skabe en hjemmeside, der tog hånd om vores egen historie i takt med, at historieforfalskningen øges omkring 2. verdenskrig, og især kommunisternes indsats, omskrives. Så det er på tide, vi tager patent på vores egen historie for eftertiden. 

Materialet er samlet af Tage Revsgård Andersen efter krigen og først trykt, derefter udgivet på cd-rom, og nu er de over 7.000 sider for første gang tilgængelige samlet online.

Find alle dokumenterne på dkpogfrihedskampen.dk

Back To Top