Skip to content

Bæredygtig omstilling kan skabe flere jobs

En bæredygtig omstilling er nødvendig for at skabe et miljøvenligt og klimaneutralt samfund. Der er to store udfordringer, som vi står over for: på den ene side miljø- og klimakrisen og på den anden side den samfundsmæssige krise, der går ud på, at flere og flere mennesker udstødes af arbejdsmarkedet og marginaliseres socialt. 

Disse to udfordringer er to sider af samme sag, for de har begge rod i et profitorienteret økonomisk system, der for det første driver rovdrift på naturen og for det andet erstatter mennesker med maskiner og teknologi. 

Der kan skabes mindst 40.000 nye arbejdspladser ved at omstille fødevaresektoren. Foto: Peter Just

Landbruget og fiskeriet

Landbruget og fiskeriet har de sidste mange år været præget af en koncentration af produktionen på stadigt færre og større enheder.

Omkring 1960 var der ca. 200.000 landbrugsbedrifter i Danmark – et tal, der i 2009 var skrumpet ind til 40.000. Der er i dag under 10.000 heltidslandmænd. 

Tilsvarende var der omkring 1960 6.000 kommercielle fiskefartøjer – et tal, der i dag er reduceret til under 700. Denne udvikling i retning af stordrift har ikke bidraget til, at vi har fået bedre kvalitet i vores fødevareproduktion men snarere en produktion, der skaber belastning af naturen og forurener jord, vand og luft. 

I Danmark bidrager landbruget alene med 14–16% af de samlede udledninger af drivhusgasser, ligesom vor tids fiskeri med dets energislugende fangstmetoder belaster klimaet, ødelægger naturen til havs og med stor grådighed udtømmer fiskebestandene. 

Beskæftigelsen inden for landbrug og fiskeri er faldet dramatisk. I slutningen af 50’erne var omkring 100.000 mennesker beskæftiget i tilknytning til fiskeriet. I dag er det under 10.000. På samme tidspunkt var der i landbruget beskæftiget omkring 250.000 inkl. slagteriarbejdere og andre.

Flere jobs kan skabes

Flere arbejdspladser kan skabes ved en bæredygtig produktion. For landbrugets vedkommende kunne det være en omstilling til flere mindre og mellemstore bedrifter og for fiskeriet en genetablering af et naturskånsomt kystfiskeri med mindre fartøjer. 

Et bæredygtigt fødevareerhverv med mindre produktionsenheder vil ikke alene skabe flere jobs i landbrug og fiskeri, men vil også give afsæt til genetablering af lokale forædlingsvirksomheder, der kan give et vigtigt bidrag til beskæftigelsen i landdistrikterne. 

Græsrødderne for bæredygtig omstilling mener, at der kan skabes mindst 40.000 nye arbejdspladser ved omstilling af fødevaresektoren.

Peter Just

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk