Skip to content

KOMMUNIST nr. 6-7-2017

Socialisme eller kaos

Vi vil i de kommende år opleve fremadskridende konflikter og kampe både internationalt og i de enkelte europæiske lande. Kapitalismens magt er global. Stormagternes indbyrdes konkurrence og den igangværende oprustning og militarisme kan frembringe en fortløbende kæde af voldsomme krampetrækninger og katastrofer.

Læs mere

Leder: Levende eller død tilbagetrækning

Forbundet 3F fortjener ros for sin aktive indsats mod den borgerlige regerings forslag om at hæve pensionsalderen med yderligere et halvt år. Godt, at et forbund går aktivt ind og bekæmper et socialpolitisk lovforslag, der går hårdt ud over medlemmernes liv og tryghed, selvom det er kommet noget sent. Med rette har de henledt opmærksomheden på den nedslidning, som hærger de mange mennesker med fysisk hårdt arbejde.

Læs mere

Overenskomst 2017 deler vandenene

Optakten til overenskomstforhandlingerne sidste år så lovende ud. Rekordhøje overskud for virksomhederne blev med stolthed proklameret i snart sagt alle medier.

Derfor var det en selvfølge, at arbejderne under LO-forbundene på det private arbejdsmarked havde en forventning om, at arbejderne og fagbevægelsen skulle sætte dagsordenen for overenskomstkravene og udfaldet af forhandlingerne om OK 17.

Læs mere

Das Kapital

Krisen har igen fået økonomer og studerende til at finde frem til Karl Marx’ Das Kapital, som i år kan fejre 150 år for udgivelsen. Men hvad var det så, der gjorde hans bog så vigtig?

Læs mere

Kunst og klassekamp

Selvom kunstnerkollektivet ”Røde Mor” kun nåede at eksistere i 9 år (1969–78), har gruppen og dens enkelte medlemmer sat sig dybe spor.

Det, som adskilte den fra andre grupper var, at den arbejdede kollektivt og havde et klart politisk sigte med sin kunst, nemlig at ”skabe en kunst, der er med til at give arbejderklassen identitet. En kunst, der er et våben i klassekampen”. 

Læs mere

Back To Top