Skip to content

KOMMUNIST nr. 11-2017

Klassekampen igen skærpet

I forbindelse med Folketingets åbning den 3. oktober har regeringen fremlagt en række forslag. Ikke mindst regeringens plan for landets militære oprustning i de kommende år viser, at oprustningen skal sættes i system efter ordre fra NATO – imperialismens militære gren.

Regeringen vil opruste for milliarder. Dansk militær skal fra 2023 have tilført ekstra 4.8 milliarder kroner årligt. Det er en stigning på over 20 procent samtidig med, at man afviser at fortælle, hvor pengene skal komme fra. Der skal indkøbes kampfly for milliarder. Danske fregatter skal udstyres med missiler. Flere unge skal være værnepligtige. I alt skal antallet af værnepligtige øges med 500, så man får flere professionelle soldater til en ny udrykningsstyrke på 4.000 mand, der skal deltage i NATO’s krige.

Læs mere

Leder: Discount velfærd

Foran et snarligt valg til kommuner og regioner og påbegyndelse af overenskomstforhandlinger for det offentlige område er den elendige velfærdspolitik kommet i fokus.

Regeringen har længe smuttet udenom sit ansvar ved at henvise til, at det var henholdsvis kommunernes og regionernes ansvar at sikre den offentlige velfærd. Kommunerne og regionerne kaster aben tilbage og henviser til, at det er regeringen, der lægger de økonomiske rammer. Det er sandt. De lægger ikke alene rammerne, de uddeler også bøder, hvis budgetterne bliver overskredet, f.eks på grund af udgifterne og de evindelige krav om nedskæringer.

Læs mere

Oktoberrevolutionens betydning for kvinderne

Gennem at organisere hele samfundet rundt om princippet om at afskaffe udbytning af mennesker arbejdede Sovjetstaten under proletariatets diktatur for at afskaffe alle former for økonomisk, social, kulturel og politisk ulighed. Herunder den ulighed mellem mænd og kvinder, som eksisterer i ethvert klassesamfund.

Langt hovedparten af befolkningen levede på landet i et halvfeudalt barbarisk samfund. Under tsarregimet levede befolkningen i en fattigdom, hvor sult, sygdom, uvidenhed, undertrykkelse og brutalitet herskede, hvor forholdet mellem mennesker var præget af dybe tilbagestående feudale træk.

Læs mere

Dansk velfærd styrtdykker

Skiftende regeringer har i en årrække forsøgt at bilde befolkningen ind, at vi levede i det bedste og tryggeste land af alle. Men Danmark kommer først ind på en tiendeplads i en ny opgørelse over rige landes sociale udgifter set i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP). Opgørelsen er lavet af fagforbundet 3F på baggrund af tal fra de rige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

På et stormøde den 7. oktober mødtes 3500 faglige tillidsfolk i Odense og stiftede “Danmark for Velfærd-initiativet”. Velfærdets dag er den 7. november, hvor en lang række fagforbund har indkaldt til demonstration for velfærd.

Læs mere

Politisk kunst på Arken

Maleren Mikael Kvium føler sig nu kaldet til at lave en politisk udstilling, bl.a. på bagrund af den måde vi behandler de mange flygtninge på, der er draget imod Europa. Det sker med udstillingen ”Cirkus Europa” på Arken. Oprindeligt skulle udstillingen, som har været undervejs i 3 år, hedde ”Cirkus Kvium”, men som kunstneren selv udtrykker det, blev han overhalet af den politiske udvikling og titlen blev ændret –ligesom en række af værkerne.

Læs mere

Back To Top