Skip to content

Leder: Ligeløn

Som bekendt stemte sygeplejerskerne NEJ til den overenskomstaftale, der var lavet. Baggrunden var den meget begrænsede lønforhøjelse til den faggruppe, der især har været i fronten under coronaepidemien. 

Herefter kom Forligsmanden ind, og det førte til et mæglingsforslag, som sygeplejerskerne nu skal stemme om inden den 14. juni. Der er reelt ikke tale om et nyt forslag fra forligsmanden. Lønstigningen holdes på samme meget lave niveau, som et flertal af sygeplejerskerne havde afvist. Lønnen skal over de næste 3 år kun stige med 5,02 pct. Da der er grund til at tro, at der vil komme mere gang i inflationen, vil det sandsynligvis betyde en reallønstilbagegang i stedet for en stigning! 

Det eneste reelt nye er, at der skal nedsættes en kommission, der skal se på de generelle lønniveauer inden for det offentlige. Det kommer der nok ikke meget ud af, men formanden for Dansk Sygeplejeråd er glad: Forslaget er en milepæl i kampen mod mere end 50 års lønefterslæb, siger hun! 

Alle på velfærdsområderne er ramt af uligeløn

EU’s budgetlov, som Danmark har valgt at følge, er stærkt medvirkende til at der spares på velfærdsydelserne, så regeringen bør droppe landets binding til EU’s sparekrav.

Det er ikke kun sygeplejerskerne, der er underbetalt. Det gælder alle de typiske kvindefag, der især findes indenfor velfærdsområdet, altså sosu’er, pædagoger osv. Samtidig er det blevet klart, at der kommer til at mangle uddannede pædagoger, hvis løftet om minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal kunne indfries. 

For andre faggrupper vil der også være personale-mangel. Svaret har været, at det drejer sig om at forbedre uddannelserne. Fint nok med bedre uddannelser – det er tiltrængt. Men at det skulle løse problemer med bl.a. for få uddannede pædagoger i vores daginstitutioner, er naivt. Hovedårsagen til de manglende pædagogstuderende og de mange uddannede pædagoger, der finder et helt andet arbejde, er den banale, at lønnen i de typiske kvindefag er uanstændigt lav! 

Tjenestemandsreformen

For de offentligt ansatte henvises ofte til, at det var tjenestemandsreformen i 1969, der indplacerede de typiske kvindefag på en væsentlig lavere løn end mandlige ansatte med samme længde uddannelse. Det er på høje tid at få ændret herpå, og det kan kun ske ved, at der gives habile lønforhøjelser i netop de typiske kvindefag. 

Selvfølgelig kan tjenestemandsreformen som sådan ikke bare tilbagerulles. Men staten må sikre, at der for såvel statsansatte som kommunalt og regionalt ansatte sættes midler af til nu at gøre noget alvorligt ved uligelønnen mellem kønnene.

Det private arbejdsmarked

På det private arbejdsmarked er lønnen for kvinder også væsentligt lavere end for mænd med tilsvarende kvalifikationer. 

I 1910 blev den internationale kvindedag den 8. marts indstiftet på forslag fra den tyske kommunist Clara Zetkin. Fra starten var et helt afgørende mål at skaffe ligeløn uanset køn, men selv om det er over 100 år siden, er målet langt fra nået. Den gamle parole, om at kvindekamp er klassekamp, er stadig aktuel!

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk