Skip to content

Flad fiskeripolitik fra regeringen

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] Grækenland, som også er medlem af EU, forbyder bundtrawl. Vores egen Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), venter på EU-godkendelse?

jammerbugt-flad-fiskeripolitik-fra-regeringen
Under det smukke blå vand gemmer der sig en tragisk død. EU og skiftende regeringer tager ikke vores havmiljø seriøst.

Det danske forslag til et trawlforbud er forhandlet hjem efter en årrække med de EU-lande, der har fiskerettigheder i Nordsøen. Forslaget er nu blevet sendt til godkendelse i EU-Kommissionen, hvor reglerne skal vedtages.

Alle steder er havet revet op, og det betyder lavpraktisk, at al yngel og føde forsvinder. Dette har man vidst længe. Gutterne på kutterne som mange kender fra TV, har dokumenteret det i årevis. Men EU’s fiskeripolitik har lovliggjort, at andre lande har rettigheder til at fiske i andre landes farvande. I Danmark er det især hollandske og belgiske fiskere, der står for skaderne.

Når et 36 meter bredt net trækkes gennem havbunden for at fange fisk eller hummere, gør det stor skade. For hver kilometer nettet trækkes, flytter det 500 tons – og ophvirvler 9,5 tons – havbund. Det viser en svensk undersøgelse fra Østersøen. Det er et lille net. I Danmark bliver der brugt trawlnet på op til 200 meters brede.

Der er langt igen

Danmarks forslag til begrænsninger af skader på vores havbund er ikke imponerende. Det giver ingen mening at tale om beskyttet hav, så længe man må bundtrawle der.

Havet er i krise, og den sårbare natur skal beskyttes mod bundslæbende fiskeri. 86 procent af den danske del af Skagerrak bliver trawlet hvert år. Nettet kaldes et trawl – og metoden kaldes bundtrawl. Der findes også danske bomtrawlere, der fisker efter rødspætter og rejer.

Regeringen lægger op til at forbyde bundslæbende fiskeri på sten- og boblerevene i fem beskyttede havområder i Nordsøen. Fiskerne i Thorup Strand har fået ødelagt deres bedste fiskepladser i Jammer Bugt. Det danske forbud ændrer ikke deres situation.

Alle ved, det virker

Norge har forbudt bomtrawl i deres farvande, ligesom det også er forbudt i Kattegat. Den græske lov vil blive implementeret inden for de næste to år, og inden 2030 vil det samme gøre sig gældende i alle deres beskyttede havområder. Dermed står Grækenland altså til at overhale et EU-direktiv fra sidste år med en noget længere deadline. De nye steder betyder, at mere end 30% af Grækenlands farvande vil nyde beskyttet status.

At det virker fremmende for livet i havbunden er ­Lyme Bay i Storbritanien et godt eksempel på. I 2008 fredede de et område for bundtrawl, men ikke skånsom fiskeri. I dag er der 400% flere fisk end i tilsvarende områder, der bundtrawles. I dag bugner hav­området med fisk, muslinger og hummere – og ikke mindst meget tilfredse fiskere, som ser en fremtid.

Der gøres ikke nok

Bomtrawl burde forbydes alle steder. Der skal et generelt forbud mod bomtrawl i hele Nordsøen og Skagerrak til, også når det ikke sker på stenrev.

De største trusler mod vores havnatur er kvælstofudledning fra landbruget og bundslæbende fiskeri. Det giver ingen mening at tale om beskyttet hav, så længe man må bundtrawle der.

RC

Back To Top