Skip to content

Østersøen Fredens Hav?

Norden som atomvåbenfri zone?

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] På Bornholm har den amerikanske flåde gennemført en test af et fleksibelt missilsystem, der skal kunne sættes ind på land med kort varsel.

Det tunge beredskab blev i starten af maj fløjet til Bornholm af den amerikanske flåde, snart skal missilsystemet videre til endnu en ”mission”.  Næste stop er et hemmeligt sted i Spanien. Det bornholmske hjemmeværn har haft en hjælpende og støttende rolle.

– Vi har øvet os i at være værtsnationsstøtte for vores NATO-allierede, udtaler chefen for det bornholmske hjemmeværn.

Det russiske forsvar af Bornholm efter 2. verdenskrig

Befrielsen efter 2. verdenskrig kom først til Bornholm et år efter afslutningen af krigen i det øvrige Danmark, fordi den tyske kommandant på Bornholm kun ville overgive sig til englænderne. Den danske regering var tavs og passiv.

Russerne holdt som en del af de allierede fast i tilstedeværelsen på øen, indtil nazisterne var drevet ud. I april 1946 gav Sovjetunionen de russiske soldater besked om at rejse hjem, og efter tre uger var soldaterne vendt hjem. Englænderne, der også var allierede mod Nazityskland, var til stede i det øvrige Danmark til 1947.

Nazisterne planlagde flere terrorangreb mod russerne – og befolkningen på øen. Optakten til et større angreb blev afsløret og det russiske militær så sig nødsaget til at bombe. Det gik ud over de bornholmske byer Rønne og Nexø, men heldigvis blev meget få mennesker slået ihjel. Det blev et afgørende nederlag for de tyske nazister, der flygtede eller blev russiske krigsfanger.

Fra det år, hvor russerne alene måtte forsvare Bornholm, er der mange fortællinger om fordragelig nysgerrighed og venskaber mellem de to kulturer. En af dem handler om en bornholmske pige, der som voksen ønskede at møde sin russiske bekendt fra den tid. Langt op i årene rejste hun til Moskva og besøgte ham i hans lejlighed. Deres liv havde formet sig forskelligt – og da de ikke kunne forstå hinandens talesprog ret godt, dansede de.

Disse fortællinger om russisk – dansk møde og venskab i krigens tid er nu blevet kvalt af fordrejninger og russofobi.

Efter krigen blev det aftalt med Sovjetunionen, at der ikke må stationeres fremmed militær på Bornholm.

Fleksible missilsystemer med atomsprænghoveder

Der er nu atomvåben i alle nordiske lande, ikke på land, men gennem operationelle flådeenheder i alle vores farvande fra Østersøen til det Arktiske ocean.

Igen og igen er det gentaget fra NATO’s generalsekretær og følgagtige ministre, at det er en nødvendighed med oprustningen og med atomvåben for at ”afskrække Putin”.

I Finland forbyder den nuværende finske atomenergi lov import, fremstilling, sprængning og transport af atomvåben gennem Finland.

En lovændring er allerede planlagt og undervejs. Ifølge den finske regering vil en reform af energiloven ske senest i 2026.

De nordiske lande regeres af NATO og USA

Sverige og Finland har totalt opgivet deres tidligere status som foregangslande for fællesskab og dialog. Nu regeres de af NATO og USA.

Finland havde daglige togforbindelser til St. Petersborg og Moskva før Ukraine-krigen. Der var et væld af aktiviteter over grænsen til Rusland som turisme, kulturel udveksling og handel. Nu er grænsen lukket. Finland har den længste grænse til Rusland på 1300 km.

Dialog mellem folkene i Østersøområdet

I maj måned blev der i St. Petersborg afholdt den 24. internationale miljø og klima konference, kaldet Østersø Dage.

Ingen repræsentanter fra de nordiske lande deltog på grund af regeringernes sanktioner og boykot af Rusland.

En mangeårig fredsaktivist fra Finland sendte et indlæg til konferencen, som blev læst op. Heri fortalte hun om de nordiske landes situation og fremhævede kraftigt behovet for dialog med freds- og miljø folk i Østersøregionen herunder Rusland.

Det må der findes veje til, for vi har brug for fred og en bæredygtig udvikling omkring Østersøens kyster og havmiljø. Vi har brug for dialog og planlægning om fælles problemer.

På konferencen blev der også åbnet for en dialog internationalt med Brics-landene om bæredygtighed og sikring af fødevarer.

Et glimt af håb for fred og fælles fremtid på vores planet.

HGN

Back To Top