Skip to content

 

vesterhav-kapitalismen-lærer-ikke-af-historien
Cheminova har spulet massive mængder arsen ud i Vesterhavet. Naturen og mennesker kom endnu en gang i sidste række.

Kapitalismen lærer ikke af historien

Af Martin Minka Jensen

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] Da sagen om Nordic Waste og deres absurde miljøsvineri udenfor Randers ramte offentligheden, stod politikere i kø for at fordømme svineriet. De helt store forargede taler om dårlig moral blev udbasuneret alle steder fra.

At Nordic Waste skred fra regningen ved at erklære sig konkurs og dermed smed en astronomisk økonomisk byrde over på skuldrende af fællesskabet, pustede yderligere til politikernes konkurrence om, hvem der var mest bestyrtet.

Sandheden er dog, at al forargelsen var en gratis omgang. På trods af at sagen om endnu et firma, der har tjent styrtende på at forurene uhæmmet løs, ikke er et enkeltstående eksempel i Danmarkshistorien, snarere en bekræftelse af normalen. Magthaverne har ikke gjort en hujende fis ved problemerne.

Cheminova

Cheminova er et andet eksempel på vores systems kynisme. Allerede tilbage i 1950’erne kom der fokus på Cheminovas lemfældige omgang med naturens og menneskers ve og vel. Virksomheden, der blev stiftet i 1938 og har produceret forskellige kemikalier til både landbrug og industri, mente, at deres affald blot kunne blive spyttet ud med spildevandet. Beboere i nærheden og fiskeriet mærkede konsekvenserne. Menneskene blev syge, og fiskebestanden blev kraftigt reduceret.

På trods af fakta, samt den åbenlyse ligeglade tilgang til problemet, gjorde magthaverne heller ikke dengang noget ved sagen. Først i starten af 1980’erne kom der fornyet fokus på sagen.

Da Politiken i 1981 offentliggjorde rapporter om et tårnhøjt niveau af kviksølv i fiskebestanden, samt andre kemikalier, kom der gang i taburetterne i Folketinget. Offentliggørelsen afstedkom nemlig boykot af dansk fisk og nedgang i turismen. Pengepungen blev ramt, så nu skulle der tages affære. Derefter skulle der gå syv år, før Cheminova kunne blive miljøgodkendt, hvilket skete i 1988. Så skulle problemet være løst, tænkte man.

Profit før os

Nu spoler vi tiden frem til 2024. I disse tider, hvor politikerne strides om, hvem der er mest miljøvenlige og grønne, skulle man tro, at eksemplet Cheminova hørte fortiden til, men nej. Nu er det kommet frem, at Cheminova, der er ejet af amerikanske FMC Corporation, stadig giver den gas med forurening af Vesterhavet. Ja det tyder på, at Miljøministeriet tilbage i 2020 har gradbøjet retningslinjer og krav til virksomheden for at tilgodese deres behov for forurening.

Det betyder, at Cheminova, der i dag producerer pesticider til landbruget, har spulet massive mængder af det giftige stof arsen ud i Vesterhavet. Kort fortalt fik ministeriet ændret de nationale grænseværdier, så Cheminova kunne tilfredsstilles, og firmaer nu kunne overskride de hidtidige grænseværdier. Naturen og mennesker kom endnu en gang i sidste række.

Ingen konsekvens

Magthaverne ønsker ikke at indrette tingene efter mennesker og natur. De er i lommen på kapitalen. Grundlæggende er det, fordi vores system, kapitalismen, kun varetager kapitalens, og ikke folkets interesser. Det ønsker magt­haverne at bevare, og de kan kun svinge sig op til småjusteringer og røgslør i form af forargelse og følelsesporno på TV.

Det, der er brug for, er i første omgang, at der indføres stram lovgivning for udledning og forurening. Derefter skal det være muligt at stille de ansvarlige virksomheder til ansvar, således at det kan mærkes, hvis de bryder reglerne.

Som kommunister kæmper vi for, at flinkeskolen overfor forurenere skal være ovre. I stedet skal økonomi og produktion planlægges til naturens, miljøets og menneskets bedste.

Back To Top