skip to Main Content

Stor fredsdemonstration afholdt i Gøteborg

Under parolen ”NATO ud af Gøteborg” demonstrerede tusindvis af mennesker mod NATOs militærøvelse ”AURORA” i Sverige, som var den største militærøvelse siden begyndelsen af 90’erne.

33 organisationer og partier stod bag demonstrationen, som flere lande, også Danmark, havde sendt deltagere til. KPID deltog med parolen: ”Social oprustning – Militær nedrustning.”

Demonstrationen var et svar på den konflikt med Rusland, som NATO har optrappet de sidste år.

På topmødet i Warszawa sidste år vedtog NATO en omfattende resolution, der omhandlede militær optrapning, og i 138 punkter udpegedes Rusland som NATOs hovedfjende.

Dette blev fulgt op ved mødet mellem NATOs forsvarsministre i Bruxelles sidste efterår, hvor NATO vedtog at udstationere 4000 kamptropper i Østeuropa, lige som der er blevet anlagt en militærbase i Norge, som huser 300 amerikanske soldater.

Overalt på demonstrationen vajede bannere med budskaber med kravet om udmelding af NATO. Lad dette også være målet, som samler os herhjemme i den kolossalt vigtige kamp for fred og nedrustning!

Debatmøde

Lørdag aften blev der, for fulde huse, afholdt et offentligt møde med overskriften: ”Hvordan bekæmper vi imperialismen? Kommunisternes alternativ” med -repræsentanter fra SKP, NKP, KPID og KKE i Norden.

-bs

Back To Top