Skip to content

Af Allan Rasmussen

Kampen mod CETA og TTIP i EU-Parlamentet

Den 30. oktober 2016 blev CETA-aftalen underskrevet af EU-kommissionen og Canadas premierminister efter den vallonske regering valgte at acceptere en tilføjelse af hensigtserklæringer, der blev vedhæftet aftalen. Disse hensigtserklæringer vurderes ikke at have retsgyldighed.

Det var EU-kommissionens mening, at ratifikationen af CETA-aftalen kun skulle behandles i EU-Parlamentet og ikke i de lokale parlamenter.

Men EU-domstolen har udtalt, at det var i strid med EU’s love. EU-Kommissionens påstand om, at det alene er EU’s institutioner, som har beslutningskompetence vedrørende aftalen, er dermed underkendt. Ifølge EU-Domstolen skal alle medlemslande godkende aftalen, før den kan træde i kraft.

EU udvalg siger nej

EU-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) anbefaler, at EU-Parlamentet afviser CETA-handelsaftalen mellem EU og Canada.

Beslutningen i beskæftigelsesudvalget er blevet forelagt det magtfulde udvalg for International Handel, som skal udforme EU-Parlamentets endelige godkendelse af CETA aftalen. I begrundelsen for at forkaste CETA-aftalen skriver udvalget:

”Selv om CETA indeholder et særligt kapitel om handel og beskæftigelse, er der en klar ulighed mellem de beskyttelsesniveauer, der er planlagt for investorer på den ene side og for arbejdstagernes interesser og rettigheder på den anden side. Den privilegerede status, som investorerne gives med investeringsdomstolssystemet, står i skarp kontrast til de planlagte konsultationsordninger for beskyttelse af arbejdstagernes interesser og rettigheder.”

Den 10. januar skal EU-Parlamentets miljøudvalg træffe beslutning om, de vil anbefale eller forkaste CETA-aftalen. Det forventes, at miljøudvalget forkaster aftalen.

Kommissionen forsøger med blålys

På denne baggrund har EU-Kommissionen fremlagt et forslag om at ændre på, hvordan tvister mellem -multinationale virksomheder og stater skal løses. Der ønskes oprettet en International Domstol med appelret til erstatning for ISDS “investerings domstol mod stater”.

Det er blålys, som har til hensigt at berolige kritikkerne af aftalen. Såfremt denne Internationale Domstol skal indarbejdes i CETA-aftalen, så skal den genforhandles med canadierne. I det hele taget tegner sig et meget mudret billede i EU-Parlamentet og derfor kan EU-Parlamentets samlede beslutning godt komme til at trække ud.

Der er endnu lang vej til, at EU-Parlamentet afviser CETA, men EU-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) beslutning er et stort skridt i den rigtige retning. Samtidig er det meget vigtigt, at man i Danmark og de andre EU-lande fortsat lægger stærkt pres på de folkevalgte politikere i både EU-parlamentet og i de enkelte landes parlamenter. Der er stadig mulighed for at afvise CETA i EU-Parlamentet.

Kampen mod CETA og TTIP i Danmark

Fælles Initiativet Stop CETA og TTIP har efter demonstrationen i efteråret besluttet at fortsætte kampen mod CETA og TTIP handelsaftaler.

CETA-aftalen bliver forelagt Folketinget til beslutning i slutningen af februar måned. Førstebehandlingen af lovforslaget forventes gennemført en uge efter forelæggelsen. Det forventes, at 3. behandlingen i Folketinget vil foregå i slutningen af marts eller i starten af april måned.

Fælles Initiativet har besluttet følgende aktiviteter:

  • Kampagneslogan: ”CETA er træls!” og ”TTIP er træls”.
  • Underskriftindsamling: Der er samlet 25.000 underskrifter ind på -”Tekst for underskriftindsamling” (se teksten her ved siden af). Det er besluttet at fortsætte denne indsamling.
  • Hjemmeside og Facebookside: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal få en hjemmeside op at køre, hvor der vil være mulighed for at skrive under online.
  • Klistermærker: Der bliver lavet klistermærker til opsætning på gader og stræder med kampagnesloganet.
  • Aktivistmøde: Der afholdes et møde for aktivister i slutningen af januar måned.
  • Demonstration: Det blev besluttet, at tage initiativ til en demonstration i slutningen af marts eller i begyndelsen af april måned i forbindelse med 3. behandlingen af CETA-aftalen i Folketinget.

Tekst for underskriftindsamling

Europæisk Initiativ

Sag: Vi opfordrer EU’s institutioner og medlemslande til at stoppe forhandlingerne med USA vedrørende handelsaftalen Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) samt at undlade at godkende Den omfattende Økonomi- og Handelsaftale (CETA) med Canada.

Hovedformål: Vi ønsker at stoppe TTIP og CETA, fordi de indeholder flere problematiske elementer, såsom tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og regler for samarbejde om regulering, der udgør en trussel mod demokratiet og retssikkerheden. Vi ønsker at forhindre, at niveauet for beskæftigelse, sociale ydelser, miljø, beskyttelse af privatlivet og forbrugerbeskyttelse sænkes, og at offentlige ydelser (såsom vand) og kulturværdier privatiseres i uigennemsigtige forhandlinger. Europæisk Initiativ støtter en alternativ handels- og investeringspolitik i EU.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk