Skip to content

3F kongres vedtog værdi- og arbejdsgrundlag

For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt deltager 3F aktivt i samfundsdebatten, med et demokratisk, socialistisk menneskesyn som grundholdning.

3F skal sammen med danske og internationale faglige organisationer søge indflydelse på udviklingen i Danmark og den øvrige del af verden.

For 3F er det vigtigt at bevare og udbrede kendskabet til den danske model, der er udviklet af fagbevægelsen og med det kollektive aftalesystem som fundament, hvor der er fokus på demokrati, solidaritet, tryghed og på en så stor folkelig opbakning til at deltage i demokratiet som muligt. Ud fra disse værdier vil 3F aktivt formulere krav til den politiske dagsorden, og arbejde sammen med de partier og organisationer, der vil arbejde for 3F’s krav.

3F vil endvidere bidrage til udviklingen af en bred folkelig alliance, der er forudsætningen for en videreudvikling af det danske velfærdssamfund. Vi fortsætter med at forme og udvikle vort solidariske og demokratiske velfærdssamfund. Det indebærer blandt andet et højt socialt niveau, afskaffelse af den sociale ulighed og fattigdom, ved en retfærdig fordeling af goderne, og en demokratisk styring af indhold, omfang og kvalitet af de offentlige velfærdsydelser.

3F vil arbejde for at:

 • Alle har et forsørgelsesgrundlag
 • Løfte 3F-medlemmers sundhed op til landsgennemsnittet. Der sikres lighed for sundhed.
 • Velfærdssamfundets finansiering hviler på et retfærdigt, solidarisk og progressivt skattesystem, hvor de ”bredeste skuldre bærer de tungeste byrder”.
 • Der gennemføres en massiv beskæftigelsesindsats, der gavner velfærd og miljø.
 • Ledige får mulighed for at uddanne sig, via en reel kvalificerende uddannelsesindsats.
 • Alle unge sikres mulighed for en ungdomsuddannelse, og garanti for ordinære praktikpladser.
 • Vi fortsat har en stærk offentlig sektor, som det bærende i samfundet.
 • Der bliver sat en stopper for udliciteringer og privatiseringer, samt markedsgørelse af den offentlige sektors ydelser.
 • Ligestilling er en grundlæggende værdi, der arbejdes offensivt med
 • Enhver form for racisme, fremmedhad, nazisme og anden ekstremisme bekæmpes, blandt andet gennem arbejdet for at alle parter får indblik i og forståelse for hinandens kulturelle og sociale forhold.
 • Virke for fred, afrustning og faglig international solidaritet.
Back To Top