Skip to content

Anti-kommunistlove i Ukraine

Det græske kommunistparti KKE stiller spørgsmål i EU-parlamentet om EU’s og den ukrainske regerings nye anslag mod Ukraines kommunistiske parti og ukrainske kommunister.

Pressemeddelelse

KKE er fortsat aktiv i sin fordømmelse af antikommunisme, og på internationalt plan afslører og angriber partiet nu EU’s og den reaktionære ukrainske regerings anslag mod Ukraines kommunistiske parti og de ukrainske kommunisters aktiviteter. KKE’s gruppe i Europaparlamentet har stillet et nyt spørgsmål til EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, vedrørende savnet af en lovgivning, som gør det muligt at behandle protester mod love, der fremmer og foranstalter anti-kommunistiske aktiviteter og indfører forbud og andre indskrænkninger af borgernes grundlæggende rettigheder.

Ved at omskrive den historiske sandhed forsøger denne lov at sætte lighedstegn mellem kommunismen og den afskyelige nazisme og at kriminalisere kommunistiske symboler og kommunistisk ideologi og aktivitet. Forfatningsdomstolen lagde til grund for afvisningen af protesten, at der ikke findes nogen lov om behandling af protester mod den lovgivning, som den reaktionære ukrainske regering har gennemført.

Hensigten med denne afgørelse er at kunne indlede systematisk forfølgelse af kommunister og afskaffe de grundlæggende frihedsrettigheder, som Ukraines regering helst ser undertrykt. Det er almindelig kendt, at denne regering kom til magten med støtte fra fascistiske kræfter og som følge af USA’s, NATO’s og EU’s intervention i Ukraine.

Når der mangler sådan en lov om retten til at anlægge appelsag ved forfatningsdomstolen, er det ikke en forglemmelse, men en bevidst handling fra den ukrainske præsidents og den reaktionære regerings side. Målet har været at intensivere og udvide det autoritære regimes anti-kommunistiske kamp og afskaffe det ukrainske folks mest grundlæggende frihedsrettigheder.

Regimet nyder fuld støtte til sin politik fra EU, som er i forreste linje hvad angår anti-kommunisme og historieforfalskning.

Med den slags manipulationer legitimerer Ukraines regering sig over for EU, og som følge heraf kan Ukraine knytte sig stærkere til denne overstatslige imperialistiske union gennem aftaler som f.eks. frihandels- og associeringsaftalen mellem Ukraine og EU – en aftale, som skal ses på baggrund af den voldsomme konkurrence om kontrollen med energiressourcer og energitransportveje samt om markeder og geopolitisk dominans i regionen som helhed.

KKE’s gruppe i Europaparlamentet stiller følgende spørgsmål til EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerheds-politik:

”Hvordan stiller De Dem til savnet af en lov om proceduren for behandling af protester mod den lovgivning, som den reaktionære ukrainske regering gennemfører, og til den stigende forfølgelse af Ukraines kommunistparti, kommunistisk ideologi samt kommunister og deres aktiviteter?”

5. januar 2017
KKE’s parlamentsgruppe ved Europa-parlamentet

Back To Top