Skip to content

Appel fra det 20. internationale møde mellem kommunistiske partier og arbejderpartier (IMCWP)

Det 20. internationale møde mellem kommunistiske partier og arbejderpartier (IMCWP) fandt sted i Athen fra den 23. til den 25. november 2018. Vært for mødet var Grækenlands Kommunistiske Parti KKE, som fejrede 100-året for sit historiske virke.

Temaet for mødet var ”Vore dages arbejderklasse og dens alliancer. Dens politiske fortrops opgaver – de kommunistiske partier og arbejderpartierne i kampen mod udbytning og imperialistiske krige og for arbejdernes og folkenes ret, for fred, for socialisme”.

Alle kontinenter var repræsenteret gennem de 90 kommunistiske partier og arbejderpartier fra 73 lande, som deltog i mødet.

Partiernes repræsentanter drøftede udviklingen på internationalt, regionalt og nationalt plan, udvekslede tanker om partiernes indvundne kamperfaringer i deres respektive lande, om de fælles og samlede aktioner, der var blevet udviklet i den forgangne periode, om klassekampen i deres lande og om deres bestræbelser på at fremme alliancen mellem arbejderklassen og andre folkelige og antimonopolistiske befolkningslag.

De drøftede endvidere opgaverne med at styrke kommunisternes kamp, med udviklingen af arbejderklassens og andre folkelige lags kampe for arbejdernes, folkets og ungdommens rettigheder i konflikterne med monopolerne, kapitalens magt og kapitalisternes udbytning og undertrykkelse.

Værdifulde erfaringer

Indlæggene fra de kommu-nistiske partier og arbejderpartierne understregede kapitalismens udbyttende, griske og umenneskelige natur. 

Man noterede sig, at modsigelserne i og konkurrencen mellem de kapitalistiske stater og alliancer skærpes på mange forskellige måder, det være sig på krisens eller den kapitalistiske væksts område, og at processen med omlægning af kræfterne på internationalt plan skrider frem.

Imperialistisk indblanding, blokader og intervention foregår stadig. Der udkæmpes fortsat krige i f.eks. Syrien, Yemen, Libyen og Aserbajdsjan. Broderkrigen i Ukraine fortsætter og er det antifolkelige Kiev-regimes ansvar. Den militære oprustning og krigsforberedelserne øges.

De kommunistiske partier og arbejderpartierne hilser arbejdernes og folkenes kampe i hele verden velkommen: kampene mod imperialismens angreb, mod besættelser, mod enhver trussel mod selvbestemmelse og national uafhængighed og for fred, for forsvaret og udvidelsen af sociale og demokratiske rettigheder. Den erfaring, man i mange lande har høstet under kampene mod de imperialistiske planer og USA’s, NATO’s, EU’s og deres allieredes politiske linje, er værdifuld.

Mod barbari og forfølgelse

Skærpelsen af modsigelserne medfører risiko for nye imperialistiske krige om kontrollen med rigdomsproducerende ressourcer, markeder og energirørledninger. Denne risiko stiller arbejderbevægelsen og kommunisterne over for alvorlige opgaver med at sikre styrke til en bred anti-imperialistisk kamp for fred og nedrustning og for at intensivere kampen mod de borgerlige regeringers politiske linje, som tjener storkapitalens indtjening og imperialistisk aggression og krig.

Udviklingen understreger, at kampen for fred og nedrustning, for respekt for folkelig selvbestemmelse, for løsning af folkets problemer og for opfyldelsen af folkets behov er uløseligt forbundet med kampen for at omstyrte det kapitalistiske barbari og for kampen for socialisme.

De kommunistiske partier og arbejderpartierne udtrykte deres positive vurdering af de initiativer, der i 2017 blev taget i anledning af 100-året for den socialistiske oktoberrevolution og i 2018 i anledning af Karl Marx’ 200-års fødselsdag – initiativer, der bidrog til at forsvare både Sovjetunionens bidrag og socialismen, som er den eneste vej bort fra kapitalistisk udbytning.

De bekræftede atter deres internationalistiske solidaritet med det syriske, palæstinensiske og Cypriotiske folk; med folkene i Libanon, Sudan, det socialistiske Cuba, Venezuela, Brasilien og Iran, og med alle folk, der står over for imperialistiske angreb og trusler.

De fordømte antikom-munisme og angrebet på demokratiske frihedsrettigheder, de forfulgte kommunister såvel som til de kommunister, der står over for retsforfølgelse og politisk rettergang i Rusland og andre steder.

Partierne noterede sig, at 2019 vil byde på adskillige vigtige mærkedage, såsom 100-året for grundlæggelsen af Den Kommunistiske Internationale, 70-året for den kinesiske revolution samt 60-året for den cubanske revolution. 

Disse mærkedage kan bruges til at styrke den proletariske internationalisme og til at forsvare den kommunistiske bevægelses historie og dens bidrag til de folkelige landvindinger, til kampen for fremskridt og til arbejdernes og folkenes sociale frigørelse – i modsætning til den tiltagende forfalskning og fordrejning af den historiske sandhed og forsøgene på at identificere kommunismen med fascismens grusomheder.

Solidaritet

De kommunistiske partier og arbejderpartierne udtrykte deres solidaritet med flygtninge og immigranter. De fordømte racisme og de farlige fascistiske og ekstreme højrekræfter, der opstår i udbyttersystemet og er vendt mod folkene.

Oversættelse Michael Larsen

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk