Skip to content

Blander sig ikke i tyveri af helligdag

[KOMMUNIST nr. 4-2023]  I den offentlige debat har der været talt meget om fjernelsen af Store Bededag for at kunne bruge flere penge på krudt og kugler.

Knap en halv million havde skrevet under for at bevare den. Dele af fagbevægelsens top har ligefrem udtalt, at det kunne ende med, at de ville anbefale deres medlemmer at stemme nej til en ny overenskomst, hvis ikke regeringen droppede deres forslag om at afskaffe helligdagen.

Blander-sig-ikke_COindustri-OK23
Claus Jensen og Mads Andersen, CO Industri

Vasker hænder

Ikke et ord om Store Bededag var der på det pressemøde, der blev afholdt i forbindelse med den nye aftale for industrien. Adspurgt til fjernelsen af Store Bededag, var svaret fra Metals formand Claus Jensen:

”Jeg ved ikke, om det er det rigtige sted at rette vores vrede mod arbejdsgiverne. Fordi det politiske system har lavet nogle helt eklatante indgreb i den enkelte lønmodtagers mulighed for at holde fri med sin familie. Den vrede, der er opstået, må rettes mod de politikere, der har lavet det, og så må vi tage det, når vi når frem til valgurnerne”.

Det skal man så lige huske, når den dag kommer.

Mister tillæg

Der havde ellers været al mulig god grund til, at overenskomstforhandlingerne også havde drejet sig om Store Bededag, da forhandlerne fra fagbevægelsens side begge har en del medlemmer, der mister de tillæg, som de hidtil har fået på 70 til 90 kroner i timen for at arbejde på en helligdag.

Heller ikke en kompensation i form af en anden fridag eller kortere arbejdstid havde været på programmet under forhandlingerne. Dette til trods for, at en på 25 år skal arbejde mere end ni uger ekstra inden pensionsalderen – bare på grund af fjernelsen af helligdagen.

Mere fritid havde været velbegrundet

Det kan undre meget, at forhandlerne fra fagbevægelsen ikke bragte det på bane og brugte lejligheden til i det mindste at forhandle om mere fritid, da mange føler, at det eneste, man har fået de seneste år, er mere nedslidning, højere pensionsalder samt et højere arbejdstempo.

Der knokles løs på de danske arbejdspladser, flere og flere bliver ofre for nedslidning og mange går ned med flaget på grund af stress. Senest er det gået ud over krigsministeren. Den selv samme person, der nu har sygemeldt sig selv på ubestemt tid på grund af for stort arbejdspres, er ironisk nok en af de regeringsfolk, der fik fjernet en helligdag for at øge arbejdstiden.

/PeJu

Back To Top