Skip to content

Blokaden mod Cuba

Nu skal FN igen stemme om at ophæve blokaden mod Cuba, og igen bliver det nok vedtaget men uden USA

Af Inge Høgh

Det er ikke nok for USA at blokere Cuba økonomisk og menneskeligt i forsøget på at knække den cubanske revolution. Cyperspace, den tænkte virkelighed som skabes ved hjælp af og formidles gennem computere, som telekommunikation, informations- og kommunikationsteknologi, kontrolleres suverænt af USA og kan derfor udelukke Cuba for adgang.

Siden Donald Trump ankom til Det Hvide Hus i januar 2017, er den aggressive politik mod Cuba fortsat og forstærket.

Trumps ”Task force”

USA’s udenrigsministerium oprettede d. 7. februar 2018 en internet Task force, bestående af statslige og ikke- statslige embedsmænd, med det formål at ”fremme den frie strøm af information” og til ”udvidelse af adgangen til internettet og uafhængige medier” i Cuba. Det er svar på det memorandum, Trump udstedte 16. juni 2017, hvor han, omgivet af ultra-højre medlemmer af sikkerhedsrådet af cubansk oprindelse, ændrede politik overfor Cuba ved at forstærke blokaden og begrænse rejser mellem de to lande.

USA’s propagandaradio

Telekommunikation og informations- og kommunikationsteknologi udgør et fundamentalt middel, der bruges af imperialismen til at opfordre til omstyrtning, rettet specielt til unge, religiøse, videnskabelige og akademiske samfund, universiteter og andre sektorer i samfundet.

Man anvender også audiovisuelle materialer skabt til det statslige TV og specielt designet mod Cuba via digitale medier. I de to første år af Trumps regeringstid er der sendt i gennemsnit 1600 timers radio- og tv-udsendelser om ugen. Man sender på 24 forskellige frekvenser, og de spammer de cubanske stationer. Over 30 millioner dollars om året bruger USA på at finansiere Radio/Tv Marti. (som de er frække nok at kalde det).

Blokerer IT

I perioden april 2017 til marts 2018 har det kostet Cuba 64 millioner 144 tusind 319 dollars som følge af blokaden. Blokaden betyder også begrænsninger i udbuddet af teknologier og udstyr, der er produceret under licens eller med brug af nordamerikanske komponenter. Cuba må derfor ty til at købe på andre langt fjernere markeder og omkostninger ved reparation af kort, moduler og udstyr gennem tredje part bliver derfor fordoblet, da det ikke kan gøres direkte med leverandører og producenter i USA.

Når det cubanske teleselskab betaler de virksomheder, der leverer bredbåndstjenester til Cuba, bliver betalingerne tilbageholdt af bankerne, hvis der er mistanke om, at det er nordamerikanske enheder, der er blevet brugt, og det betyder forsinkelser og brud på aftalerne fra disse leverandørers side. – Plus at der pålægges yderligere finansielle udgifter til udførelse af bankoverførelser.

Bøder til udenlandske virksomheder

Office of Foreign Assets Control (OFAC)*, under USA`s skatteministerium, udstedte en bøde på 1.190 millioner dollars til et asiatisk selskab, der er producent af et af de mest brugte udstyr i det cubanske kommunikationssystem. USA henviser til eksport af produkter til ”regimer der er fjendtlige overfor USA” og mener, at selskabet har krænket reglerne. Efter dette afbrød selskabet sin virksomhed med Cuba, fordi Cuba er på listen over lande, der er sanktioneret af USA.

Der er stadig problemer med adgangen til ny teknologi i Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), da de fleste virksomheder, der leverer softwaren og teknologierne, er fra USA. Blokaden forhindrer også Cuba i fri adgang til netværk og retten til at udtrykke sig frit ved brug af software med en generel offentlig licens (GNU-GPL). Det kommer til udtryk, når der er afslag på adgang til en tjeneste eller downloading af oplysninger, så snart linket er lavet fra en internetadresse og har det cubanske domæne ”cu”.

Spam og virus

Det cubanske antivirus firma Segumática har vanskeligheder med at fange de virus-programmer, som visse specialiserede websteder giver, som f.eks. det spanske websted Total Virus, der indeholder 55 antivirus- og 61 online-programmer, men det er erhvervet af Google og kan derfor ikke hentes fra Cuba.

Virksomhederne Booking.com og Expedia.com annullerede deres handelsforbindelser med hotelkæden Gaviota Hotel Group i november 2017, hvilket betyder, at hotellerne ikke kan lave onlinebookinger som ellers lå på 99%.

En filial af det nordamerikanske firma Hewlett Packard i Belgien fik forbud mod at sælge 30 specialiserede computere til det belgiske firma STUDIOTECH, der skulle være med til at skabe et komplet studie og sælges til det cubanske Radio- og TV-Institut.

Stop vanviddet

Blokaden har akkumuleret skader gennem de seks årtier til en værdi af 933.678.000.000 dollars.

I nutidige priser har blokaden forårsaget skader, omsat til målelige størrelser, på mere end 134.499.800.000 dollars. Fra april 2017 til marts 2018 er blokaden blevet strammet og styrket af Trump og hans regering. I denne periode er der forårsaget skader til en værdi af 4. 321.200.000 dollars.

Dette vanvid må stoppe. Den afsindige blokade må bringes til ophør! Cuba har lidt nok!

*OFAC

Office of Foreign Assets Control (OFAC) under US Department of Treasury (skatteministeriet) administrerer og håndhæver økonomiske og handelsmæssige sanktioner, baseret på nordamerikansk udenrigspolitik og national sikkerhed, mod målrettede lande og regimer, terrorister, internationale narkotikahandlere, de der er involveret i aktiviteter i forbindelse med spredning af masseødelæggelsesvåben og andre trusler mod USA’s nationale sikkerhed, udenrigspolitik eller økonomi.

Back To Top