Skip to content

Nekrolog

Bo Møller er død

[KOMMUNIST 8-9 2022] Den 2. august døde Bo pludselig af et hjertestop, mens han var indlagt.

Bo var ikke et nemt tilgængeligt menneske. Men når man kendte ham, så vidste man, at her havde man at gøre med en loyal, trofast og begavet kammerat. Bo har været organiseret kommunist i 50 år. Først DKU, KommS og DKP. Han var med til at starte Kommunistisk Forum og senere vores parti i dag.

Bo har haft mange ansvarsområder. I mange år var han partiets internationale sekretær. Han var en flittig skribent i vores blad KOMMUNIST, hvor han for mange år siden overtog den faste spalte Økonomen og samtidig formidlede historiske og skolende artikler. Efter Bettys død påtog han sig kort rollen som redaktør.

Bo var afdelingsformand for sin lokalafdeling i mange år, ligesom han engagerede sig lokalt i kampen mod EU. Her var han også formand for Folkebevægelsens lokalkomite frem til sin død. Også i Dansk-Cubansk Forening var han trofast medlem.

Bo Møller efterlader sig kone, børn og børnebørn.

Bisættelsen har fundet sted.

Efter hans ønske kan bidrag til bladet KOMMUNIST sættes ind på partiets mobilpay: 351540, mærket: bo

Back To Top