Skip to content

Danske banker har de største profitter

Bankerne strammer igen og igen skruen over for kunderne, mens de selv øger overskuddet markant

Af Betty F. Carlsson

Ifølge tal fra Finanstilsynet var profitten på egenkapitalen steget fra i 2011 1,7% til 8,5% i 2015. Det betyder, at de danske banker er nogle af de mest givtige i den såkaldt vestlige verden.

Sammenlignet med de øvrige europæiske banker ligger profitten hos de danske banker 4,1% over. Det skyldes ikke mindst, at bankerne har skruet op for gebyrerne overfor kunderne.

Fyret tusinder

Men det skyldes også, at bankerne har fyret tusindvis af ansatte. Hele 22% af arbejdsstyrken er blevet fyret siden 2008. Det er sket sideløbende med, at bankerne har udbetalt tårnhøje udbytter til deres aktionærer. Udbytter på omkring 10%.

Dette sker sideløbende med, at filialer lukker, antallet af kontantautomater skæres ned, og banker og kreditbanker nægter lån til køb af huse i de områder de anser for at være ”udkant-Danmark”.

Alligevel rumler bankerne med at forlange negative renter, altså at man skal betale for at have penge stående.

Statsbank nu

Bankvirksomhed har længe været en yderst givtig forretning. Går det galt, kommer skatteborgerne til hjælp, fordi ”hele samfundsøkonomien er afhængig af finanssektoren”, som det lød. Hvordan kan politikere, der ynder at kalde sig ”ansvarlige”, lade noget sådant ske?

Den statslige bank, Girobanken, blev i EU’s og liberalismens hellige navn overladt til den private Danske Bank, og danskerne har således ikke noget alternativ til de private banker. Al løn, dagpenge, pensioner og social hjælp er tvunget over i de private banker, hvor det tidligere blev udbetalt kontant.

Svarene på bankernes umættelige grådighed må være: Opret en statslig bank! Indfør skat på finansielle transaktioner! – Og en plan for nationalisering af finanssektoren.

Back To Top