Skip to content

Djøfisering

Et skældsord af nyliberalistisk dato

DJØF, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, er fagforbundet for jurister og økonomer, der meget ofte er ansat i den offentlige administration i staten, kommuner og regioner. En hel del medlemmer af forbundet er dog ansat i private virksomheder, og organisationer. 

Foto: Pixabay

Skældsordet djøfisering dækker over tiltag, der er bureaukratiske og ikke skaber megen værdi for borgere eller andre – med andre ord er der indimellem tale om regler og kontrolfunktioner, der reelt kun er spild af tid, der kunne have været brugt bedre. F.eks. er der masser af kontrol og dokumentation på hjemmehjælpsområdet, i hospitalerne og i undervisningssystemet – kontrol, der tager kostbar tid fra de ansatte, der i stedet for unødigt papirarbejde burde hjælpe de svage, syge og børnene.

DJØF slår tilbage

Nu er fagforbundet trådt i karakter for at slå fast, at det faktisk ikke er forbundet DJØF, der er den skyldige. Mange af de regler, der er blevet udstedt, og mange af kontrolfunktionerne og dokumentationssystemer er ikke noget, som onde eller uduelige bureaukrater har fundet på. Tværtimod er det typisk politikere på alle niveauer, der står bag. 

DJØF fører i øjeblikket en stort anlagt kampagne via tv-indslag og annoncer i aviser og blade for at påpege, at det ikke er DJØF, der ønsker at bureaukratisere det hele.

I den forbindelse har DJØF stillet et modforslag til bureaukratiseringen, der nok ikke er helt gennemtænkt: Forbundet foreslår, at der frem til 2015 skal skæres så meget i bureaukrati og dokumentation, at de varme hænder, altså hjemmehjælpere og sygeplejersker skal kunne få ikke mindre end 10 timer ekstra om måneden til egentlig kontakt med borgerne, det, der kaldes ATA-tid – ansigt til ansigtstid.

Politikerne er bagmændene

Det er nu nok en noget firkantet tanke. For det første er det ikke kun den manglende tid til direkte kontakt til borgerne, der er problemet. Ser vi f.eks. på skattevæsenet, så er det ikke manglende tid til at kommunikere med borgerne, der har været skyld i systemets forfald. Det er derimod besparelser på bl.a. antallet af medlemmer af DJØF, der har gjort det muligt at svindle og bedrage skattevæsenet på de lovlydige skatteborgeres bekostning.

For det andet er det -normalt ikke DJØF-medlemmerne selv, der kræver nye dokumentationskrav, det er derimod ofte de politiske magthavere i folketinget, kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der som reaktion på enkeltsager, der er kommet op i pressen, har fundet på, at nu skal al kontrol skærpes, og alt det glimrende arbejde, som hjemmehjælpere, sygeplejersker og andre dagligt står for, skal kontrolleres og dokumenteres i mindste deltalje, selv om det tager meget tid fra det langt vigtigere arbejde.

DJØF kampagnen

Nu skal dette ikke bare være et langt forsvar for DJØF, men DJØF-medlemmerne i det offentlige er jo ansat til at føre den politik ud i livet, som er besluttet i de politiske organer. 

At de så gør det og dermed alt for ofte er med til at gøre livet surt for andre offentligt ansatte, kan man ikke alene bebrejde DJØF-medlemmerne.

Som fagforbund har DJØF det særpræg, at ikke kun lønmodtagere i bunden af systemerne er medlemmer, men også deres arbejdsgivere i form af departementschefer, styrelseschefer osv. Formanden for DJØF er f.eks. direktøren for Beredskabsstyrelsen. Som slogan har DJØF det flotte, men ganske indholdsløse slogan: tænk længere, hvad det mon så kan betyde? 

DJØF er bestemt ikke et forbund, der kan prale af kamptraditioner. Der er meget langt mellem de røde faner i DJØF – der findes vist kun én. Efter vort kendskab til DJØF-medlemmerne er der ganske langt imellem de mere røde af slagsen – men de findes da. 

Men at DJØF nu har iværksat en større kampagne vendt mod overdrevet bureaukrati er da glimrende. Om der så kommer noget ud af det, er en anden sag.

Gensidig solidaritet?

Som bekendt er OK2020-forhandlingerne på det private arbejdsmarked nu i gang. Ved overenskomstforhandlingerne for det offentlige område for 2 år siden fik de offentlige ansattes fagforbund – herunder DJØF – en god støtte fra privatansattes fagforeninger. 

Lad os håbe, at DJØF i år igen viser den enlige røde fane frem og støtter aktivt op om de privatansattes overenskomstkrav!

-red.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk