Skip to content

EL i København klemt i ubehagelig sag

Advokat skal undersøge anonym påstand om, at overpris på fortovsgebyrer var med vilje, og at den daværende fagborgmester Morten Kabell (EL) vidste besked

Af Allan Nielsen

En anonym henvendelse fører nu til, at et eksternt advokatfirma skal undersøge, om Teknik- og Miljøforvaltningen i København med vilje har opkrævet for høje gebyrer hos grundejerne for at holde fortovene fri for skrald og snavs, og om det skete med den daværende fagborgmester, Morten Kabells (EL), vidende. Det har et flertal i økonomiudvalget besluttet, skriver DR København på sin hjemmeside.

Dermed kommer Enhedslisten for alvor i offentlighedens søgelys i en sag om gebyrer, der ser ud til at ligge oppe på et niveau, der er 10 gange højere, end hvad den billigste private aktør har tilbudt at udføre arbejdet for. Og sagen er ikke specielt sjov for den nuværende Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der reelt har arvet sagen fra sin forgænger.

Allerede da det stod klart, at Teknik- og Miljøforvaltningen havde taget for høje priser for renhold af fortovene i dele af byen, bad Ninna Hedeager Olsen om en intern undersøgelse af alle takster og gebyrer. Den har foreløbig vist, at der kan være en udfordring med den pris, forvaltningen opkræver, når private får tilladelse til at opstille containere til eksempelvis byggeaffald på kommunens vejarealer.

Alt skal frem

– Nu smider vi det store trawl ud for at få gennemgået hele vores område til bunds. Derfor kan flere fejl dukke op til overfladen. Hvis arbejdet skal blive en succes, skal alt frem i lyset. Det får vi kun, hvis medarbejdere og ledere ikke bliver ramt af angst og utryghed. Derfor vil jeg minde om, at vi ikke har en nulfejlskultur, og jeg vil opfordre alle, der kender til fejl eller har forslag til forbedringer, at spille ind med dem, siger Ninna Hedeager Olsen ifølge nyhedsbrevet dknyt.

I 2017 opkrævede forvaltningen godt 60 mio. kr. i gebyrer for renhold fra boligforeninger, butikker og andre grundejere. Men forvaltningen kunne selv have udført arbejdet for langt mindre, viste kommunens egen kontrol for nyligt. Hvis det nu viser sig, at forvaltningen bevidst har opkrævet for høje gebyrer, er det meget kritisk, siger professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Kabell: ”Forrykt”

Den daværende fagborgmester Morten Kabell, afviser enhver beskyldning om, at forvaltningen med åbne øjne har opkrævet for høje gebyrer.

– Det er forrykt at forestille sig, at det skulle være sket, uden at det blev opdaget i en så stor og åben kommune som København. Og hvis jeg havde kendt til det, ville jeg have sat en stopper for det med det samme, siger han til DR København.

Det er tanken, at hele 230 gebyrer, takster og priser nu skal genberegnes og samtidig lægges der op til, at det efterfølgende undersøges, om forvaltningen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre kommuner og det private.

Undersøgelsen skal gennemføres med bistand fra eksterne konsulenter. Den ventes at koste mellem 3 til 5 mio. kr. – og gennemføres i to etaper med rapporter i januar og april 2019.

89 står til afsked

Ifølge dagbladet BT vil en konsekvens af overpriserne betyde, at Københavns Kommune må sige farvel til 72 gadefejere og 17 kontoransatte fordi et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet at udlicitere arbejdet med at holde fortovene rene ud for de 4.190 ejendomme, der har betalt til kommunens såkaldte fortovsordning.

Udliciteringen sker efter at Vejloven blev ændret i 2015, hvorefter kommunerne skal sikre sig, at priserne for eksempelvis renhold af fortove skal svare til de priser, som private leverandører kan udføre arbejdet for.

Kommunen har dog først indhentet tilbud fra private i fjor og i indeværende år. Det har blandt andre fået 43 boligforeninger til at klage til Vejdirektoratet over overpriserne.

Må ikke selv feje

Boligselskabernes Landsforening har i øvrigt holdt møder og korresponderet med politikere og forvaltning om emnet helt tilbage fra 2009. Det alene gør det nærmest ufatteligt, hvis ikke der skulle være ledende politikere på rådhuset, som havde en fornemmelse af, at der var tale om en ”betænkelig” gebyrpolitik.

Den almene sektors hovedproblemstilling var, at den fandt det forrykt, at bolig-organisationerne både lå inde med mandskab og maskiner til renhold af ejendommenes ude-områder, men ikke måtte renholde deres fortove!

Penge retur

Med den førte gebyr-politik er der reelt tale om en ulovlig skat og B.T. har derfor spurgt Ninna Hedeager Olsen, om hun vil sørge for, at grundejerne får tilbagebetalt differencen fra den laveste pris fra en privat leverandør til den pris, som forvaltningen har taget:

– Forvaltningen er forpligtiget til at regne ud, hvor meget borgerne er berettiget til, og hvad det er, kommunen har taget for meget. Når forvaltningen har regnet det ud, skal borgerne have pengene tilbage. Hvis de er uenige og mener, de er berettiget til et andet beløb, så må det selvfølgelig blive afgjort i en retssag, siger borgmesteren.

Snigende liberalisme

Reelt er Københavns Kommune, Enhedslisten og de fyringstruede medarbejdere ramt af den snigende liberalisme. Både regeringspartierne, DF og såmænd også socialdemokraterne har i stor stil stemt for udbud af offentlige opgaver. Først da det var frivilligt og også nu, hvor det via lovgivningen er tvunget på flere områder. Målet har bevidst været at spare på løn og andre overenskomstmæssige rettigheder samt øget tempo-opskruning.

Hovedresultatet har ofte været forringede arbejdsforhold kombineret med arbejde af ringere kvalitet.

Det er i disse sammenhænge heller ikke ualmindeligt, at kommunerne må bruge kostbare konsulent-timer og flere højtuddannede til udarbejdelse af udbudsmateriale, hvilket blandt andet har medvirket til den voldsomme stigning i antallet af akademiske medarbejdere i kommunerne.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk