Skip to content

Elsket af Picasso – Kærlighedens magt 

Af John Poulsen

Hvis Pablo Picasso (1881-1973) havde levet i dag, ville han være blevet hårdt angrebet af MeToo-bevægelsen for sit syn på kvinder og behandlingen af dem. Han lagde aldrig skjul på, at han var glad for kvinder, både som mand og kunstner, og det har også givet sig udslag i, at de fleste af hans portrætter er af kvinder. 

Kunstmuseet Arken har taget temaet op i udstillingen ”Elsket af Picasso – Kærlighedens magt”. I 2011 viste det udstillingen ”Picasso og kvinderne”. Dengang var det udelukkende grafiske tryk, og i disse arbejder er han mere erotisk løssluppen end i sine malerier, men der er aldrig tale om pornografi. På denne udstilling er hovedvægten lagt på malerier og i mindre grad på grafiske arbejder, og dertil kommer film, fotos, digte og et fotoalbum. Alle værkerne er lånt fra Picassomuseet i Paris’ meget store samling, der består af arbejder, som arvingerne afleverede til den franske stat i stedet for at betale arveafgift.

De kvindelige modeller, Picasso valgte at tegne eller male, var for det meste de fem, han dannede par med gennem årene, nemlig Olga Khokholva (1891-1955), Marie-Thérèse Walter (1909-1977), Dora Maar (1907-1997), Francoise Gilot (født 1921) og Jacqueline Roque (1927-1986). 

De var alle stærke og frigjorte kvinder, der var fascineret af ham, ligesom han af dem. To af dem var han gift med, og tre af dem fik han tilsammen fire børn med. Men de var ikke kun elskerinder, de var også hans muser og påvirkede ham på hver deres måde. 

Den, der havde størst indflydelse på ham, var Dora Maar, der var fotograf, og som han mødte i 1935 og holdt sammen med til 1945. Bl.a. hjalp hun ham i 1936 med at komme ud af en maleblokade, som varede et år. I den periode skrev Picasso en række digte, ligesom Maar, og for første gang er det muligt at se deres digteriske formåen i en af montrerne. 

Den, han levede længst sammen med, var Jaqueline, som han mødte i 1952, blev gift med i 1961 og som fungerede både som privatsekretær, organisator og husmor m.v. Som sagt betød de alle meget for ham, og derfor er det også en god ide, at Arken har valgt at præsentere dem i hvert sit rum og fortælle om dem gennem tekst, fotos og Picassos portrætter af dem. Herigennem får man også lejlighed til at se, hvordan Picasso undervejs skiftede stil, ikke mindst påvirket af sit samvær med dem.    

Det var ikke sådan, at Picasso havde modellerne siddende i sit atelier for at portrættere dem. Det skete meget sjældent. Han brugte sin hukommelse eller et fotografi. Francoise Gilot fortalte om, hvordan hun engang besøgte ham i atelieret, hvor han bad hende om at blive, og i længere tid stod han blot og så på hende. Så sagde han, at hun godt kunne forlade atelieret, hvorefter han malede et portræt af hende. Denne evne gjorde det muligt for ham på en og samme dag i 1937 at male to portrætter af henholdsvis Dora Maar og Marie-Thérèse Walter, uden at de var til stede. 

Det er tredje gang i løbet af 15 år, at Arken har en Picassoudstilling, og denne vil uden tvivl også blive et tilløbsstykke. Når det har kunnet ladet sig gøre, hænger det sammen med, at Picasso var så produktiv. Der er registreret ca. 50.000 værker af ham og heriblandt mange kvindeportrætter. 

Arken: Elsket af Picasso – Kærlighedens magt. Slutter 23. februar 2020.

Back To Top