Skip to content

Et stærkere Danmark

Af Bo Møller

Det er hovedoverskriften på regeringens katalog over uhyrligheder, som man vil udsætte flygtninge for. Det er udvisningsminister Støjberg, der fremsætter de ikke mindre end 44 nye forslag, som desværre kan forventes at blive støttet af Dansk Folkeparti, men også af Socialdemokratiet, der vist helt har glemt deres tidligere humanistiske rødder.

Hvorfor regeringen netop nu fremsætter denne byge af straffeforslag, er lidt af en gåde, for flygtningestrømmen til Danmark er nærmest gået i stå. Sidste efterår kom der måske 1.200 flygtninge om ugen til Danmark, men nu er det faldet til langt under 100.

Nogle af de værste forslag

 • Asylansøgere skal kunne afvises ved grænsen uden, at man på nogen måde undersøger, om der faktisk er en rigtig god grund til, at de er flygtet fra krig eller undertrykkelse.
 • Danmark skal i 2016 (og nok heller ikke derefter) ikke mere modtage de såkaldte ’kvoteflygtninge’, altså flygtninge, som FN har anerkendt som flygtende fra krig og ødelæggelse, og som derfor skal have et sikkert sted at opholde sig – men altså ikke mere i Danmark.
 • Der skal endnu mere politiovervågning i flygtningelejrene, så de rigtig kan mærke, at de ikke er velkomne.
 • For mindreårige flygtningebørn skal det blive muligt at trække i deres sparsomme lommepenge, hvis de ikke opfører sig ’ordentligt’. Der er da vist også pæredanske børn og unge, der ikke altid opfører sig lige pænt og belevent! Samtidig skal det blive lovligt at benytte fysisk magtanvendelse (vold?) over for børnene, ligesom deres værelser skal være åbne for ransagninger osv.
 • For voksne flygtninge skal der ske kraftige indskrænkninger i deres mulighed for at bevæge sig frit rundt. Det skal blive muligt at gøre det kriminelt, hvis en flygtning ses på bestemte veje og offentlige områder. Bliver en flygtning taget for tiggeri, skal der – selv i førstegangstilfælde – straks falde en dom på mindst 14 dages ubetinget fængsel. Er det mon også tiggeri, hvis man sælger Hus Forbi eller endda Kommunist?
 • For at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark skal man i dag have haft lovligt ophold i 6 år. Denne grænse skal hæves til 8 år. Har en udlænding modtaget en straf på 6 måneders ubetinget fængsel, så bliver det umuligt fremover at få permanent opholdstilladelse. I dag ligger grænsen på fængsel i mindst 1 år.
 • Har man modtaget offentlig forsørgelse i 3 år før ansøgningen om permanent opholdstilladelse, så vil ansøgningen automatisk blive afvist – nu bliver kravet på 4 år. Samtidig kræves, at udlændingen har været i beskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år. Det er et krav, som fx mange danske bygningshåndværkere og andre ofte ikke ville kunne leve op til!
 • For kriminelle afviste asylansøgere skal det undersøges, om man ikke kan finde fængselspladser til dem i udlandet – altså vand-og-brød-lignende forhold i et eller andet suspekt land. For dem, der bliver i danske fængsler, skal alt, der handler om resocialisering, skæres helt væk.
 • Reglerne om kontanthjælp og integrationsydelse er netop blevet strammet voldsomt, men det er efter regeringens mening ikke nok, så her skal der igen strammes.
 • Det skal blive sværere for flygtninge at modtage dansk børnecheck og børnetilskud, så her kommer børnene til at betale.
 • Og så til sidst: Danmark skal gøre alt for at komme helt til grænsen for, hvad internationale konventioner binder os til, og regeringen vil arbejde på, at konventionerne enten ændres eller opblødes, så der ikke mere er noget krav til bl.a. Danmark, om at beskytte mennesker, der er flygtet fra krig og undertrykkelse – de må sejle deres egen sø.

Det var nogle af de mest modbydelige dele af regeringens flygtningepolitik, og det er stærk kost fra et inhumant Danmark. Lad os håbe, at et valg kan forhindre, at politikken bliver virkeliggjort.

Back To Top