Skip to content

EU som foregangsmand?

[KOMMUNIST 8-9 2023] Er din retssikkerhed i ­Danmark truet? Det spørgsmål forsøger en ny rapport fra EU-Kommissionen at besvare.

Overordnet klarer Danmark sig godt, når det drejer sig om danskernes syn på statslig korruption, men der gives også en løftet pegefinger – herunder om manglen på regler for politikere og embedspersoner, der skifter til jobs som lobbyister.

Rapporten – officielt årsrapporten om retsstatssitua­tionen – beskriver både generelle tendenser for retssikkerheden i EU, men gennemgår også alle lande enkeltvist og giver anbefalinger til, hvordan landene kan forbedre deres retsstatssituation.

Det er her, det bliver sjovt. For når man tænker på, hvor mange svimlende beløb der forsvinder hvert år i EU’s regnskaber, som der ikke kan redegøres for, så er det lidt tragikomisk, at netop EU bliver kaldt ”vagthund” i denne omfattende undersøgelse af korruption i Danmark.

Vagthunden

Det viser sig tydeligt, at vores retssikkerhed vakler i landet, men det vidste vi jo godt. Der er utallige eksempler lige fra tilkendelse af førtidspension til handicaphjælp osv.

Når enkeltpersoner eller fagforeninger tager sager op i ankestyrelser og presse, er det som at møde en mur. Men vi vil vove den påstand, at det er blevet værre, efter EU’s budgetlov er indført, og pengene dermed er nedskåret kraftigt.

Det gør det heller ikke nemmere, når tidligere politikere og embedspersoner træder direkte fra deres offentlige embede over til en position i det private erhvervsliv og dermed bliver lobbyister og er med til at tegne lovene. Det er ét af kritikpunkterne fra ”vagthunden”.

Et af eksemplerne, rapporten viser, er tidligere klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V), som gik direkte fra ministerkontoret til en bestyrelsespost hos affaldskoncernen Marius Pedersen. Og vi kan nævne mange flere. Men er det så anderledes med kommissærerne eller von der Leyen, der selv havde skandaler med sig fra Tyskland som minister og nu er vores allesammens EU-præsident.

Der henstilles

Antikorruptionsorganisationen GRECO siger i sin seneste rapport, at det kan være problematisk, fordi det kan medføre interessekonflikter og potentielt misbrug af den information, en person har opnået ”inden for murene” på Christiansborg. Men det er sådan, det kapitalistiske system virker. Det er heller aldrig en fagforeningsleder, som bliver arbejdsminister, vel?

Kommissionen kritiserer Danmark for svingdørslobbyisme, og nu anbefaler EU-traktaternes vagthund, at Danmark indfører regler mod det. Det vil vi se, før vi tror på det.

Adgang til statslige dokumenter

Danmark halter også, når det gælder borgernes adgang til dokumenter i det offentlige, lyder kritikken i rapporten.

Og det har den ret i. Den forrige ­socialdemokratiske regering lavede i 2022 et lov­forslag, der skulle sikre mere åbenhed i offentligheds­loven. Forslaget blev stillet på anbefaling fra blandt andet minkkommissionen, der opfordrede til, at den danske befolkning skulle have lettere ved at få aktindsigt i interne dokumenter i ministerierne.

Men forslaget gjorde det stik modsatte. Daværende justitsminister Mattias Tesfaye (S) begrundede det med, at lovforslaget skulle modvirke chikane mod offentligt ansatte. Så åbenheden røg ud, og vi er stadig et lukket land.

Back To Top