Skip to content

Fælles initiativ

I den seneste tid har vi set situa­tionen blive stadig mere dramatisk for de tusinder af mennesker, der for­søger at flygte fra en imperialistisk krigs rædsler og især fra de militære inter­ventioner i Syrien, Irak, Afghanistan og Libyen.

Tusinder af andre prøver at und­slippe den kapitalistiske produktions­mådes dødvande, sådan som det fremtræder i deres lande. Alle disse mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem og håber nu, at de kan få en bedre fremtid i Den Europæiske Union, især i de højest udviklede kapitalistiske lande i unionen.

Derfor har fire kommunistiske partier, der repræsenterer henholdsvis gennemgangslande for flygtninge på vej til Europa: Grækenland og Tyrkiet, og lande, der er mål for flygtningene: Danmark og Sverige, opfordret til et fælles initiativ, med nedenstående udtalelse, som andre kommunistiske partier i hele verden kan støtte og medunderskrive.

Vi må imødegå det udbyttersystem, som er årsag til krige, flygtninge, immigration og fattigdom. Solidaritet med flygtningene og immigranterne nu!

Vi kommunistiske partier og arbejderpartier, som er underskrivere af denne erklæring, fordømmer den imperialistiske aggression, de militære interventioner, krigene, USA, NATO og EU samt deres “allierede”, bl.a. Tyrkiet, Saudi-Arabien og Qatar. Disse magters forbryderiske handlinger har gjort millioner af mennesker til flygtninge og immigranter.

Et stort ansvar hviler også på alle de borgerlige regeringer, som i årenes løb har bidraget med hære og ydet al slags anden støtte, og som har brugt alle de sædvanlige påskud til at retfærdiggøre, at disse imperialistiske interventioner er blevet udløst.

Vi fordømmer EU og de borgerlige regeringer, som med politimæssige eller militære midler undertrykker de flygtninge, som prøver at undslippe krig, armod og menneskesmuglernes netværk.

Vi opfordrer til fornyet styrkelse af klassesammenholdet og til folkelig solidaritet med de folk, der er ofre for imperialistisk intervention og kapitalistisk udbytning.

Vi opfordrer folkene til at skærpe kampen mod de årsager, der fordriver millioner af mennesker fra deres hjem, og til samtidig at stå skulder ved skulder med immigranterne og flygtningene, som er underkastet svære og umenneskelige vilkår. Folkene må forlange, at deres regeringer tager de nødvendige skridt til at modtage og huse immigranterne og flygtningene på en anstændig måde, og må desuden kræve EU’s undertrykkende mekanismer afskaffet, herunder Dublin III-forordningen.

De kommunistiske partier og arbejderpartierne kæmper mod borgerskabets og de borgerlige regeringers bestræbelser på at benytte immigrant- og flygtningeproblemet som middel til at afskaffe arbejderrettigheder og til at forstærke udbytningen af flygtninge, immigranter og arbejderklassen som helhed i destinationslandene.

I arbejdernes interesse må vi forene vores kræfter og skærpe kampen mod USA, NATO, EU og de imperialistiske interventioner og krige samt mod ethvert forsøg fra imperialisternes side på at manipulere folkene. Vi må organisere os og tage kampen op med det udbyttersystem, som er årsag til krige, flygtninge, immigration og fattigdom. På den måde kan der skabes sådanne vilkår, at flygtningene og immigranterne kan vende tilbage til deres hjemlande, nu med folkene som herrer over deres egen skæbne.

Grækenlands Kommunistiske Parti
Kommunistisk Parti, Tyrkiet
Kommunistisk Parti i Danmark
Sveriges Kommunistiske Parti

Back To Top