Skip to content

Fagbevægelsen og EU

Af Kim Holm

I 1972, da Danmark stemte om medlemskabet af EF, var det den danske fagbevægelses opfattelse, at ”nødderne knækker vi selv”. EU har intet at gøre, når det drejer sig om danske overenskomster og vore arbejdsforhold.

Sådan er det ikke gået! Med Lissabon-traktaten og EU’s indre marked er det gået anderledes. Det indre marked er EU’s grundlag for hele EU’s arbejdsmarked.

Kapitalen har ret til at etablere sig overalt i EU, også selvom det betyder tab af arbejdspladser i de enkelte lande. Udflytning af danske arbejdspladser til andre steder i EU har været populært. Ofte er det sket med tilskud fra EU. Den billigere arbejdskraft har været årsagerne.

Med udgangspunktet i at alt skal være en vare, er der sket en privatisering af alt, lige fra Metroen til den ældre Fru Jensens rengøring. Fra at være samfundsopgaver er det -blevet til en mulighed for profit.

Rettigheder følger magten

Arbejdskraftens ”frie” bevægelighed har skabt social dumping. Gentagne gange bliver det afsløret, at arbejdere fra andre EU-lande arbejder under løn- og arbejdsvilkår, der i Danmark må betragtes som urimelige.

EU’s love og regler giver samtidig mulighed for, at endnu billigere arbejdskraft fra alle lande udenfor EU hentes til EU’s arbejdsmarked. Eks. når filippinske arbejdere på arbejdstilladelser fra Polen, arbejder i danske vognmænds ”datterselskaber” i Polen, men kun for at køre på de danske landeveje. Når ukrainske ”landbrugspraktikanter” arbejder i det danske landbrug.

Kapitalen har ret til at flytte sin profit til ”postkasse-selskaber” i EU lande, hvor der er lavet aftaler om beskatning. Det er som regel de samme lande, hvorfra kapitalens formuer flyttes til skattefrie områder i andre dele af verden. 

Fagbevægelsens Sociale protokol

Der er i vinteren/foråret kommet flere oplæg fra den danske fagbevægelse om, hvordan EU skal udvikle sig på arbejdsmarkedet. 

Der lægges op til, at de danskere, der vælges til Europa-Parlamentet, skal sikre og arbejde for, at der skabes ordentlige løn- og arbejdsforhold på arbejdspladser overalt i EU. Den danske arbejdsmarkedsmodel skal samtidig beskyttes uden indblanding fra EU’s side. 

De mange forslag, der er kommet, specielt fra Dansk Metal og 3F, er i de fleste tilfælde positive, set fra arbejdernes side. Den europæiske fagbevægelse EFS forsøger at udfordre EU’s grundlov og det indre marked med kravet om en social protokol.

Fagbevægelsens mulighed for at forsvare vundne rettigheder og kæmpe for at forbedre løn- og arbejds-markedsforhold skal ikke underordnes EU’s indre markeds såkaldte ”4 friheder”. En social protokol skal slå fast, at ved uenigheder mellem det indre marked og de faglige rettigheder, skal de faglige rettigheder have forrang. Med en social protokol skal der skabes mulighed for at modstå det pres, der kommer fra EU-kommissionens forslag frem mod en totalt liberalistisk europæisk stat.

EU’s sociale søjle

Som modtræk til en social protokol er EU gået i gang med en ”social søjle”, men Kommissionens foreløbige forslag på det faglige område er retten til mandens barsel. Det kan frygtes, at de enkelte medlemslandes løn- og arbejdsmarkeds forhold skal ensrettes. 

Det bliver samtidig på-stået fra dansk fagbevægelses side, at medlemskabet af EU har givet hundredetusindevis af danske arbejdspladser.

Det kan diskuteres, om det er EU’s skyld, men det kan bevises, at EU’s økonomiske politik har skabt millioner af arbejdsløse i andre EU-lande. 

Samtidig kan det konstateres, at der er vækst i EU. Der skabes mange nye arbejdspladser, men der er ikke blevet flere arbejdstimer. Working-poor er blevet en fast del af det europæiske arbejdsmarked. For at kunne overleve er det blevet nødvendigt at have flere jobs. 

X N

En behersket ros til det -danske arbejdsmarkeds parter, især de EU-ivrige fagforbund, der vil fastholde den arbejdsmarkedsmodel, hvor vi ”knækker nødderne selv”.

Men samtidig lidt skepsis om, hvor langt de få danske EP-medlemmer vil gå, og hvor meget de kommer til at bestemme? 

Som bekendt har man endnu ikke hørt fra den lille hvide kanin, der sagde, ”jeg æder den op indefra”, da den lod sig æde af slangen. Det er nok bedre at være på den sikre side med en stemme på liste N, Folkebevægelsen mod EU.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk