Skip to content

Faglige noter fra udlandet

[KOMMUNIST nr. 2-2024]

Solidaritet med de argentinske arbejdere

WFTU udtalte den 22. december:

World Federation of ­Trade Unions er stærkt imod og fordømmer Milei-regeringens neofascistiske politik i Argentina.

Regeringens anti-folkelige foranstaltninger, herunder valuta-devaluering, forfatningsstridige protokoller og et massivt (antiregulerings-)dekret truer arbejderklassen og social retfærdighed. WFTU står sammen med de argentinske arbejdere og den klasseorienterede fagbevægelse i landet, der fordømmer privatiseringen af statslige enheder, ero­sion af arbejder-rettigheder og den overordnede neoliberale dagsorden.

Vi repræsenterer mere end 105 millioner arbejdere i 133 lande, og vi slutter vores stemmer sammen med arbejdere i Argentina, som erklærer en tilstand af permanent alarmberedskab mod disse regressive handlinger og udtrykker solidaritet med arbejdere i deres kamp for retfærdighed.

Overenskomst-strid på Tesla’s fabrik ved Berlin

Tesla’s ledelse på fabrikken i Grünheide ved Berlin har den 6. januar afvist fagforbundet IG Metall’s krav om overenskomst for de ansatte. På trods af dette oplyser IG Metall, at de er overbevist om, at Tesla vil blive omfattet af kollektive aftaler, og at det er op til kollegerne på fabrikken, hvor hurtigt det vil ske.

IG Metall argumenterer med, at kollektive aftaler ikke bare sikrer lønstigninger, men også hviletid, begrænsning af belastninger (stress) samt reduktion af arbejdstid og overarbejde. Der er også politisk opbakning fra delstaten Brandenburgs socialdemokratiske økonomiminister, Jörg Steinbach, i forhold til fortsat at arbejde for, at der sikres en overenskomst for de 11.500 ansatte i Grünheide.

Tyske lokoførere og fragtarbejdere i strejke

Lønforhandlinger mellem de tyske lokoføreres fagforening GDL og selskabet Deutsche Bahn (DB) er brudt sammen, oplystes det den 7. januar.

Tyske lokoførere varslede således landsdækkende strejke fra onsdag til fredag i uge 2 efter mere kortvarige arbejdsnedlæggelser i november og december. Godstransporten nedlagde allerede arbejdet tirsdag i uge 2.

Ifølge fagforeningen er den væsentligste årsag til strejkerne, at DB vil have lokoførerne til at gå ned fra den nuværende arbejdsuge på op til 38 timer til 35 timer, men uden lønkompensation.

Kilde: Jernbanearbejdernes Landsklub og Standby.dk

/HeJa

Back To Top