Skip to content

Finanslov for 2021

Økonomi

Af Bo Møller

I denne forvirrende tid druknede det indgåede finanslovsforlig for 2021 stort set. Men selvfølgelig kan man undskylde det med, at de ting, der gav nogle knaster i finanslovsforhandlingerne, var økonomisk set ganske ubetydelige i forhold til de milliarder, der samtidig skulle bevilget til fallerede minkavlere og andre. ¼ af alle de tidligere minkavlere ville være gået konkurs uanset nedslagtningen af dyrene. 

Hvad er nyt?

Finanslovsforliget blev indgået med regeringens støttepartier og Alternativet. Det meste er som altid bestemt på forhånd. Men noget nyt er der dog:

 • Der bevilges 425 mill. kr. ekstra til ældreplejen. Disse penge skal især bruges til at ansætte ufaglært arbejdskraft, så man kan få mulighed for at opkvalificere de allerede ansatte ufaglærte. 
 • Indførelsen af minimumsnormeringer for vuggestue- og børnehavebørn indfases et år hurtigere – men det bliver alligevel ikke før 2024. Stadig er det uklart, hvorledes man skal opgøre normeringerne på institutionsniveau, hvilket også er en yderst kompliceret sag. Det er dog positivt, at man fra 2024 vil beregne normeringerne ud fra børnenes alder og ikke ud fra, om de går i vuggestue eller børnehave. Mange kommuner har sparet mange penge, ved at vuggestuebørnene flytter op i børnehaven, før de er 3 år, selv om det rammer pædagogik og trivsel. Det er ved siden af besluttet, at det fremover ikke skal være muligt at drive vuggestuer og børnehaver som private profitinstitutioner. Dette hilser vi med glæde!
 • Der sættes lidt penge af til en udvidelse af gratis psykologbehandling for unge 18–24-årige – men den ordning kommer stadig kun til at gælde ved depressioner og ikke ved andre psykiske lidelser.
 • De gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne får hævet deres taxametertilskud. Men det beløb, der tilføres ekstra, forslår som en skrædder i helvede.
 • Kulturområdet får tilført nogle småpenge, der især skal dække det, som den tidligere regering skar væk. Det største beløb går til Danmarks Radio, så den tidligere regerings massakre på DR ikke fortsætter.
 • Der afsættes 50 mill. kr. til oprydning i de såkaldte ’generationsforureninger’ – altså Grindstedværkets, Høfde 42s og Cheminovas forureninger. Men der er mange andre af denne type forureninger, der ikke tages hånd om. 
 • For arbejdsløse, der vil tage en SOSU-uddannelse, bliver understøttelsen sat op med 10 pct. Fint, men langt fra tilstrækkeligt.
 • BoligJobordningen forlænges og forbedres, sådan at de mere velstillede kan få flere offentlige penge til at forskønne deres bolig. Det vil man bruge 340 mill. kr. på. Der er fra nationaløkonomer og fra Nationalbanken advaret mod dette, idet der i øjeblikket er ganske meget fart i håndværksfagene, så det er ikke dem, der har behov for støtte.
 • Der afsættes 40 mill. kr. til modtagelse af kvoteflygtninge. Nu er der penge, men det er bestemt ikke givet, at regeringen faktisk vil modtage flere flygtninge.

Andre småting

Der er mange andre småting i finanslovsforliget, som ikke rigtigt rykker ved noget. Til gengæld er der ikke mange rigtig slemme ting. Men der meget, der mangler:

 • En forhøjelse af dagpenge ved arbejdsløshed og en afskaffelse af begrænsningen af perioden, hvor man kan få dagpengene. Mange er blevet helt uskyldige ofre for corona-situationen. 
 • En væsentlig forhøjelse af hjælpen til ulandene og til de mange flygtninge i verden. 
 • En langt mere grøn politik end der er sat penge af til. 
 • En nedsættelse af pensionsalderen og en klækkelig forhøjelse af lønnen for de mange, der er ansat i offentlige lavtlønsjobs.
Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk