Skip to content

Folkebibliotekerne er vigtigere end nogensinde før

Den seneste tid er debatten om folkebibliotekernes rolle i samfundet blusset op igen på grund af formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslaghs bog, Vejen til ansvar. Ikke overraskende er den et kampskrift mod fællesskab og lighed.

Af Martin Minka Jensen

[KOMMUNIST 8-9 2023] For at tage udgangspunkt i, hvad det liberale stjerneskud skriver, så er der ikke længere brug for folkebibliotekerne, da virkeligheden har forandret sig. Han postulerer, at adgangen til kultur og viden næsten er gratis på grund af tilgængelighed online.

Godt nok har internettet bragt mange glæder med sig, men en gratis én til én erstatning af folkebibliotekerne er ikke dumpet ned fra den digitale himmel. Men har man til politisk formål at male et billede af de frie markedskræfters uovertrufne karakter, så er det selvfølgelig gavnligt at lukke øjnene for verden omkring os.

Der er meget, der er blevet tilgængeligt online, men er det gratis, nej. Derimod sørger folkebibliotekerne, trods pressede kommunale budgetter, for at imødese befolkningens ændrede vaner i forhold til E-bøger og lydbøger. De tilbydes gratis til borgerne, såvel som de fysiske materialer. Men det er jo kun gratis, fordi samfundet prioriterer at købe det af forlagene og gøre det tilgængeligt. Igen er det en politisk prioritering, om vi vil sikre lige og fri adgang til litteratur og viden.

Biblioteket som kulturhus

Det generer også Vanopslagh, at biblioteker nu også er ”kulturhuse”. Som om det er en ny ting, at steder, hvor folk deler viden, mødes, spiller kort, læser avis, synger i kor, går til læsekredse, babyrytmik og meget andet, kan kaldes et kulturhus. Og som om dette er en negativ ting.

Selvfølgelig er biblioteket ikke ”bare” bøger. Det har det ikke været siden 70’erne. Men hvis historien ikke støtter ens argumenter, er det altid nemmere at se bort fra den.

Det er også nemmere at se bort fra, at uligheden i Danmark er stigende og har været det i årevis. Der er mere end nogensinde brug for folkebibliotekerne. Konkurrencesamfundet vil fortsat øge presset på befolkningen og give individualismen frit spil.

En af de faktorer, der kan gøre en forskel i folks liv, er muligheden for at fylde andet i det end blot lønarbejdet. Det borgerlige frihedsideal betyder kun frihed, når du går hjem fra dit arbejde. Hvis vi fjerner muligheden for at fylde viden og oplevelser i vores sparsomme fritid, så smuldrer kollektivet og skubber folk endnu mere ud i magtesløshed.

Men der skal skabes de samfundsmæssige rammer for, at flere kan få gavn af folkebibliotekerne. Når mennesket i stadig større grad reduceres til en vare og et evigt tids- og produktions­optimerende objekt, så levnes der ikke meget overskud til andet end arbejde og hverdagens tristesse.

Uligheden må bekæmpes økonomisk, så den også kan bekæmpes kulturelt. Fritiden skal øges, så livsglæden øges. Et lighedsorienteret kulturliv hænger sammen med en lighedsorienteret samfundsindretning. Så fingrene væk fra folkebibliotekerne, Hr. Vanopslagh.

Back To Top