Skip to content

For arbejdernes og folkenes Europa

Valget til EU-Parlamentet finder sted på et tidspunkt, hvor arbejderne og folkene står overfor enorme vanskeligheder og mangel på løsninger. 

Arbejdende folk er konfronteret med job- og social usikkerhed, ulighed, fattigdom og står overfor angreb på lønninger, pensioner og rettigheder. Folkene og især ungdommen oplever arbejdsløshed, påtvungen økonomisk migration, forringet adgang til uddannelse, sundhed og bolig. En virkelighed, som er udtryk for EU’s øgede udbytning og fattigdomsskabende politik.

Voksende modstand

EU, den herskende klasse og de kræfter, den repræsenterer, kan ikke længere skjule den voksende sociale utilfredshed, som deres politik har fremprovokeret, den økonomiske neoliberalisme, den udemokratiske og centralistiske måde EU fungerer på, militarismen og indblanding i internationale forhold. 

I dag er der mange, som indser, at EU’s og unionens ledende kræfters deklarationer og løfter ikke er blevet opfyldt. Den virkelighed, vore landes befolkninger møder, er meget anderledes.

Et andet Europa er muligt

Oveni strukturen af traktater, fælles politikker og ”stabilitetspagt” har EU i de seneste år skabt en meget stærk mekanisme, som udøver kvælende kontrol af budgetter og skattepolitik i medlemslandene gennem bankunionen, ”Økonomisk styring” og ”Den Europæiske koordinering”. 

Den økonomiske og monetære union er blevet strammet op. Den økonomisk-politiske afhængighed institutionaliseres, retten til at udøve en anden politik på nationalt plan ophæves, demokratiet og folkenes ret til social-økonomisk udvikling undergraves. 

”Bankunionen” fører til en gigantisk kapitalkoncentration og kontrol med medlemsstaternes finansielle systemer. ”Frie” handelsaftaler med verdens stærke centre i sammenhæng med den ny-koloniale handelspolitik overfor mindre udviklede dele af verden, er de åbenbare sider af en grundlæggende uretfærdig og udbyttende økonomisk model.

Et andet Europa er muligt og nødvendigt nu. Et Europa, som arbejder for arbejdere, folkene og deres behov, kan skabes ved en radikal ændring af det grundlag, som EU er bygget på. En radikal ændring, som skabes og besluttes af Europas arbejdere og folk.

Vi forener kræfterne og forstærker kampen

Kommunisterne, progressive, antikapitalister, anti-neoliberalister og venstre- og miljøkræfter har underskrevet en appel, der påpeger, at de kommende valg til EU-parlamentet i maj måned giver en vigtig mulighed for at få formuleret kampen for vore landes forhold, nu og i fremtiden.

Vi opfordrer det arbejdende folk, ungdommen og i det hele taget mennesker i EU’s medlemslande til at udtrykke deres krav, forhåbninger, kampe og visioner gennem deres stemme ved valget til EU-parlamentet, og på den måde vise de kræfter, som er forrest i kampen for arbejder- og sociale rettigheder.

Et Europa med frihed, rettigheder og solidaritet

Der skal skabes et Europa, der forsvarer demokratiske rettigheder som fagforeningerne, de civile og sociale rettigheder, herunder de digitale rettigheder, privatliv, beskyttelse af personlige oplysninger og brug af et neutralt internet, der samtidig afviser mekanismer, der bruges til undertrykkelse og kontrol, der i praksis garanterer lighed for alle mennesker uanset køn, etnicitet, farve og religion. Med andre ord: Alle mennesker er født lige!”.

Det er formålet at udvikle samarbejdet og opfordre til at forsætte det i gruppen: ”det Europæiske forenede venstre/Nordisk grønne venstre” (GUE/NGL) i EU-parlamentet på grundlag af lighed og gensidig respekt for vore forskelligheder, retninger, erfaringer og særegenskaber. 

Parlamentsgruppens karakter og identitet er udgangspunktet for et fælles mål for at give det arbejdende folk og folkenes kampe en stemme i EU-parlamentet og foreslå og forsvare en progressiv og klart anderledes politik end den, højrefløjen, socialdemokraterne og kapitalen fører i EU. Der skal gives udtryk for og indhold til kampen for et andet Europa.

Appel

Ovenstående er dele af en appel underskrevet af en række kommunistiske og venstrefløjspartier i Europa. Den kan læses i sin helhed på www.kommunisterne.dk og er underskrevet af KPiD.

Et andet Europa kan dog kun skabes gennem en opløsning af EU.

Briterne er på vej ud! Lad os følge efter: UD AF EU!

-kh

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk