Skip to content

Forandring påkrævet

Tiden er kommet til en grundig revurdering af forhandlingsprocessen og en større åbenhed i forhandlingerne.

I en udtalelse fra Murersvendenes Landsmøde i oktober retter de en konstruktiv kritik til Byggegruppe-bestyrelsen i 3F med forslag om en ny form for overenskomstforhandlinger, når der næste gang skal forhandles. Landsmødet repræsenterer murere, stenhuggere og stukkatørsvendene.

Først og fremmest anerkender de ikke, at Industrien som branche (CO-industri), skal fastsætte rammerne for overenskomstforhandlingerne på hele privatområdet. De mener, at det er en forfejlet præmis, som bliver dikteret af Dansk Arbejdsgiverforening, og som beklageligvis bliver imødekommet og accepteret af LO-familien herunder 3F. På papiret er overenskomstforhandlinger decentrale, men aldrig har magten og indflydelsen været så centraliseret, som den er i dag, skriver de, og det har skadet byggefagets arbejdere.

Ingen krav opfyldt

Landsmødet peger på, at ingen af murersvendenes specifikke krav til den nye overenskomst blev realiseret, på trods af højkonjunktur i byggeriet. Virksomheder og aktionærer skovler penge ind, og vi bliver spist af med småpenge og hensigtserklæringer. Vore arbejdstidsbestemmelser er blevet forringet, hvilket medfører øget nedslidning, som er utilgiveligt. Vi har som branche altid værnet om vor arbejdstid og har stort set aldrig udført over-arbejde. Det bliver svært for os at praktisere solidaritet og traditioner fremadrettet med OK2017. Arbejdsgiverne har, på tværs af de kollektive overenskomstområder, for første gang i en menneskealder, tilbageerobret ledelsesret på arbejdstidsspørgsmålet. Vi er rystede i vor grundvold, skriver de.

Fagretsligt forringet

Sidst men ikke mindst, skriver de, har vi fået forringet de fagretslige regler, hvilket for alvor får alarmklokkerne til at ringe. Vor hovedforhandler på byggeområdet i 3F valgte at sælge ud af mureroverenskomstens særbestemmelser, vores arv.

Hvad bliver det næste? -Vore akkordafsavn? Værktøjskassen til vore murerlærlinge? Vor akkordpligt på nyt arbejde? Vor fortrinsret til murerarbejde? Listen er lang. Det vil med sikkerhed tilintetgøre vort faglige fællesskab, hvis hovedforhandlerne fremadrettet vælger at sælge ud af enkelte branchers sølvtøj for at opnå mindre kollektive forbedringer. Der skal ske ændringer. Vi vil ikke acceptere status quo!

Selvransagelse nødvendig

Landsmødet peger på, at sammenkædningsreglerne, som vi kender dem i dag, har spillet fallit. Den fælles afstemningsstruktur med alle forbund og brancher i samme stemmeurne medvirker til afmagt og splittelse på tværs af fagbevægelsen. Ligeledes har den interne magtstruktur spillet fallit. Når store flertal i forhandlingsudvalgene og Hovedbestyrelsen i den grad er ude af trit med medlemmerne, så kalder det på selvransagelse. Ved denne forhandling føler vi os som murersvende forbigået, bortdømt og uden indflydelse på eget arbejdsliv. Vi har fået proppet en forringet overenskomst ned i halsen, som alle murerafdelinger med 88% af de stemmedeltagende murersvende har forkastet ved urafstemningen. Dette er dybt skadeligt for den fremtidige organisering på landsplan og har uomtvisteligt skadet vor bevægelse.

Konstruktive forslag

Når 77% af Byggegruppen i 3F og 60% i hele 3F stemmer nej til forligsskitsen og med en rekordhøj stemmedeltagelse, så skal vi ikke underkendes af sammenkædningsreglerne, der tvinger usammenlignelige overenskomstområder sammen. Så har medlemmerne bestemt, at vi skal konflikte og kæmpe for vore krav, påpeger landsmødet og kræver, at sammenkædningen af alle overenskomster opdeles i grupper, hvilket er muligt i forligsmandsloven, hvor overenskomsterne er sammenlignelige, og der kan findes fælles krav.

Rammen bør forhandles på DA/LO-plan, og derfra skal sammenkædningsgrupperne selv forhandle overenskomstfornyelserne.

Større åbenhed og koordinering

Vor repræsentative magtstruktur internt i 3F har mildest talt ikke fungeret ved denne overenskomstfornyelse. Dette burde mane til selvransagelse blandt vore valgte kammerater. I det fælles forhandlingsudvalg og Hovedbestyrelsen er langt størstedelen af de valgte repræsentanter fuldstændig ude af trit med kollegaerne ude på arbejdspladserne.

Derfor kræver murersvendene, at vi som fællesskab revurderer organisationsstrukturen og forretningsgangene inden kommende overenskomstforhandlinger. Vi skal finde et langt bredere fælles fodslag med Byggegruppens andre overenskomstområder op til kommende OK-forhandlinger. Der skal foregå et langt bredere koordinations- og afklaringsarbejde mellem overenskomstområderne og forhandlingsudvalgene.

Tiden er kommet til en grundig revurdering af forhandlingsprocessen og en større åbenhed i forhandlingerne. Murersvendene fastholder, at Mureroverenskomsten skal styrkes til de kommende forhandlinger, og at der skal være gensidig respekt over for alle de overenskomster, der forhandles!

-eo

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk