Skip to content

Frihedsmuseet genopbygges nu

Af Bodil Enoch

Som omtalt i maj-nummeret af Kommunist, har Horserød-Stutthof Foreningen i lang tid rykket for oplysninger om genopbygningen af Frihedsmuseet, som blev brændt ned ved en påsat brand den 28. april 2013. Det meste i museet blev heldigvis reddet, og den store glasmosaik i gavlen ”Frihedens Lys” blev skånsomt skilt ad for senere genetablering. Det var ualmindelig heldigt, at det var muligt at indkalde en brandmand som i mange år havde arbejdet med brandsikring på bl. a. Nationalmuseet, og som kunne lede redningsarbejdet så meget få genstande gik tabt.

Modstandsbevægelsens gave

Siden blev Folketinget enige om at bevillige penge til genopbygningen, men der var stor diskussion om, hvad museet så skulle indeholde. Der var røster fremme om, at man så kunne ”udvide” samlingen til også at dække den kolde krig og Danmarks heroiske indsats i den periode. Nogle ville gerne inddrage kampen mod kommunismen.

Disse forslag vakte store protester, og vi var mange, som gjorde opmærksom på, at Frihedsmuseet var modstandsbevægelsens gave til Danmark. Indsamlingen af penge til museet blev organiseret af modstandsgrupper i hele landet, og de leverede også selv alle materialer til samlingen.

Husk og lær

I Horserød-Stutthof Foreningen, som er startet af de kommunister, der overlevede forfølgelse, tortur og fængsling, og som for en stor gruppes vedkommende, også skulle overleve i kz-lejren Stutthof ved Gdansk, er vi stadigt politisk aktive – og aktivistiske – det er vor arv og pligt som efterkommere, og vi er det med stolthed og glæde. Vi gør, hvad vi kan for at holde historien i live, og derfor synes vi, at det nu er på tide, at vi får ”vores” museum igen.

Der har været afholdt arkitektkonkurrence, og museet burde stå færdigt i år, men nej, vi skal vente endnu 2 år. Første spadestik blev endelig taget den 4. maj i år. Byggeriet forventes færdigt i foråret 2019, og så skal man i gang med etablering af udstillingen, hvilket nok tager mellem 3 og 6 måneder.

Vi glæder os, og følger udviklingen tæt.

Back To Top