Skip to content

Fynbomaler kommer til ære

Stor Jens Birkholm-udstilling på Fåborg Museum

Til bords (1904), Kunst­museum Brandts

Af John Poulsen

Når man taler om Fynbo-malerne, så nævnes som reglen kun Peter Hansen (1868–1928), Fritz Syberg (1862–1939) og Johs. Larsen (1867–1961), mens en anden væsentlig fynbomaler, Jens Birkholm (1869–1915), kun nævnes sporadisk, måske fordi han adskiller sig fra de andre med sine socialrealistiske motiver. Det er også sjældent, man har haft lejlighed til at se hans arbejder på større udstillinger. Sidst var i 1976 på Trane-gården i Gentofte. 

Fåborg Museum, der har den største samling af hans værker, 49, viser nu udstillingen ”Jens Birkholm – Fynbo-maleren i Berlin”, som omfatter 90 arbejder ud af en skønnet samlet produktion på ca. 400. Den er pt. lukket, men museet håber at den åbner igen 2. marts.   

Jens Birkholm blev født i en skipperfamilie i Fåborg og kom som 14-årig i lære som maler. På teknisk skole udførte han mange tegninger af gipsmodeller og blev meget rost. I modsætning til de tre andre Fynbomalere tog han, da han var udlært, ikke til København for at gå på Zahrtmanns malerskole, men for at arbejde. Da der ikke var meget malerarbejde her, tog han i 1888 et års tid på valsen til Tyskland og Svejts. 

Til Berlin

I 1891 tog han atter til Berlin, hvor han boede de næste 10 år. En af grundene til at han forlod Danmark var, at han ville undgå at blive indkaldt som soldat, da han var pacifist. Han lejede et usselt værkstedsrum, hvor han både havde atelier og bolig. For at overleve, for han kunne ikke leve af at sælge sine malerier, tog han indimellem arbejde som maler og på et tidspunkt også som plakattegner. 

Sine motiver hentede han, når han bevægede sig rundt i byens slumkvarterer og på den måde oplevede de håbløse og fornedrende forhold, som proletariatet levede under. Det blev til værker som ”Sult” (1892), ”Sækkelappesker” (1894) og ”Varmehallen i Berlin” (1896). 

Fra varmehallen i Berlin (1908), Berlinische Galerie

Stor udstillingsaktivitet 

Birkholm gjorde et stort arbejde for at få solgt sine malerier. Sin debut havde han i Berlin i 1893, hvor han udstillede bl.a. ”Sult” og ”Ved sengetid i herberget” (1893), som begge tilhører Fåborg Museum i dag. 

Han havde gode kontakter til kunder i Berlin og sendte også malerier til talrige udstillinger rundt om i Tyskland, hvor de blev godt modtaget. Samtidig sendte han regelmæssigt værker til Charlottenborg og fortsatte med det i 1903, da han var kommet hjem til Fåborg. 

De fleste malerier blev solgt til bekendte og mæcener, men ikke så få af dem er forsvundet, fordi mange ejermænd var jøder eller socialister, som enten flygtede fra nazismen i 1933 eller endte i koncentrationslejre. Et af de mest omdiskuterede værker er ”Fattigdommens evangelium” (1900), som viser en forsamling, hvor en agitator står og taler, og hvor man i baggrunden kan se en buste af Karl Marx.    

Opholdet i Berlin gjorde Birkholm til socialist, ”vel nok med et anarkistisk islæt”, som Otto Gelsted har skrevet. Hans kontakter med socialdemokrater og folk fra fagbevægelse var medvirkende til, at han i 1902 blev indbudt til at deltage i en udstilling i et nyt fagforeningshus i Berlin sammen med bl.a. Käthe Kollwitz.  

Hjem til Fåborg

Den usle levevis, han bød sig selv, medførte, at han i 1901 blev indlagt på hospitalet i to måneder pga. tuberkulose. Efter hospitalsopholdet vendte han hjem til Fåborg for at komme til hægterne, men han tog regelmæssigt tilbage til Berlin i kortere og længere tid indtil 1911, ligesom han fik besøg i Fåborg af venner fra Berlin. 

Mens malerierne fra Berlin var mørke og dystre, blev de nu mere lyse. På grund af hans helbred opholdt han sig gerne ude i den friske luft, og det resulterede i mange landskabsmalerier, men han holdt ikke op med at male socialrealistiske billeder, f.eks. ”Frelsens Hær i fattiggården” (1904) og ”Til bords” (1904), som ikke var så mørke som Berlinbillederne. 

Fåborg Museum

Birkholm har en særlig fortjeneste i forbindelse med oprettelsen af Fåborg Museum. Det var ham, der fik museets stifter, konservesfabrikant Mads Rasmussen, til at købe malerier af fynbomalerne og foreslog ham at stifte -museet, som i 1910 blev indrettet i Mads Rasmussens lejlighed for i 1915 at flytte til den nuværende museumsbygning ved siden af hans bolig. Både museumsbygningen og indkøbet af malerier blev betalt af Mads Rasmussen. 

Birkholm engagerede sig i tidens samfundsdebat, skrev læserbreve, digte og rejsebeskrivelser og havde en drøm om at blive journalist, og han fik en del artikler trykt i de lokale blade. At han havde journalistiske evner kan man tydeligt se i bogen ”Breve fra Tunis”, som udkom i 1986, og hvori han fortæller levende om sine oplevelser fra et to måneder langt ophold i Tunis. Bogen er fint illustreret med tegninger, og på rejsen malede han også nogle billeder, som er med på udstillingen.  

I 1914 blev han igen alvorligt syg, opholdt sig 10 måneder på Vejle Sanatorium og kom hjem igen til Fåborg i maj 1915, hvor han døde den 11. september. 

Eftermæle

I 1925 stod museumsinspektør på Statens Museum for Kunst, Leo Swane, for en ny ophængning af Fåborg Museums samling, hvor Birkholms arbejder nærmest blev gemt væk i et mørkt rum. 

Dennes søster, Thyra, blev så vred over ophængningen, at hun tilbød at købe alle billederne tilbage, men tilbuddet blev afvist, og enkelte malerier fik en bedre placering i lysere omgivelser. 

Thyra Birkholm kæmpede også en hård kamp for at få sin brors arbejder ind på museerne, men uden det store resultat. Udover på Fåborg Museum, er der på andre museer kun 14 værker. Statens Museum for Kunst købte først i 2005 maleriet ”Undersøgelse i herberget” (1907). 

Den, der har udtrykt sig klarest om Birkholm, er Hans Edvard Nørregård -Nielsen, som i sin bog ”Dansk kunst” skriver, at han er ”blevet stående som en af de få be-tydelige socialrealister i dansk kunst”, og med denne udstilling er Birkholm blevet placeret som en af de centrale skikkelser i kredsen af Fynbomalere.

Til udstillingen er der udgivet en rigt illustreret publikation med bidrag af tyske og danske kunsthistorikere, der belyser Birkholms liv og virke i Berlin og Fåborg.

Fåborg Museum: Jens Birkholm – Fynbomaleren i Berlin. Pt. lukket til 1. marts. Slutter 18. april, men bliver måske forlænget.

Jens Birkholm – Fynbomaleren i Berlin. Fåborg Museum. 144 s. 179 kr.

Back To Top