Skip to content

»Ghetto«-lister

Nåh nej. Det hedder det jo ikke mere! Boligministeren har indset, at det var en uheldig og ubehagelig betegnelse. I stedet har ministeren så fundet på nye navne og har samtidig også udvidet begreberne, så der nu er tale om hele 4 forskellige afgrænsninger af boligområder, som ministeriet vil holde særligt øje med og eventuelt tvinge til uhyrlige indgreb.

Kriterier for forskelsbehandling

Der er 4 kriterier for et boligområde, hvor mindst 1.000 beboere bor i almene boliger:

  1. Antallet af beboere på 18–64 år, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, skal udgøre mindst 40 pct. Hvis dette har været tilfældet i gennemsnitligt de 2 seneste år, er boligområdet i fare.
  2. Andelen af beboere, der har fået en dom efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer skal udgøre mere end 3 gange landsgennemsnittet. Igen opgøres de 3 gange som landsgennemsnittet de 2 seneste år.
  3. Andelen af beboere på 30–59 år, som højst har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  4. Den gennemsnitlige indkomst efter skat for beboere mellem 15-64 år udgør mindre end 55 pct. af indkomsten i samme aldersgruppe i regionen.

De 4 typer af lister

Ud fra disse 4 kriterier placeres de uheldige boligområder så ind i de forskellige grupper.

  • Et udsat område er et område, hvor 2 af de 4 kriterier er opfyldt. Fælles for kriterierne er, at de især rammer de fattigste i landet, selv om de almene boliger netop er bygget for at sikre alle en god bolig!

Der er efter den nye liste pr. 1. december 2021 20 boligområder, der er døbt udsatte.

  • Et område bliver til et parallelsamfund, hvis 2 ud af disse 4 kriterier er opfyldt, og der samtidig er mere end 50 pct. af beboerne, der er indvandrere fra et ikke-vestligt land eller er efterkommere af en sådan indvandrer.

Her kommer diskriminationen på baggrund af herkomst klart til udtryk. Bl.a. har FNs komite om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder slået fast, at den danske lovgivning strider mod FNs menneskerettigheder, fordi den diskriminerer folk ud fra deres afstamning.

Disse områder er der nu 12 af.

  • Et omdannelsesområde er et område, der har været udpeget som parallelsamfund 5 år i træk.

Det er altså dem, der er hårdest ramt, idet der skal udarbejdes en såkaldt ‘udviklingsplan’, der skal nedbringe antallet af almene familieboliger til 40 pct. inden 2030. Det kan så typisk ske ved nedrivning af gode boliger, ved salg af dem som ejerlejligheder eller ved nybyggeri af private boliger i området til skade for de grønne områder.

Omdannelsesområder er der 10 af.

Selv om 3 områder nu er fjernet fra listen over det, der tidligere blev kaldt de hårde ghettoområder, så skal nedrivningen af gode boliger fortsætte. ’Det svarer til, at en læge fortsætter operationen, selvom patienten er helbredt’, udtrykker Lejernes Landsorganisation til Arbejderen.

I den aftale om finansloven for 2020, som regeringen og dens støttepartier samt Alternativet og de kristelige har indgået, er et af de mere oversete punkter, at renoveringsarbejder støttet af Landsbyggefonden for ca. 2 milliarder kr. i den almene boligsektor skal udskydes. Det gælder dog ikke nedrivninger af boliger i disse omdannelses-områder!

  • Endelig er der så de nye forebyggelsesområder, der afgrænses efter kriterier, der ligner de 4 ovenfor nævnte, men hvor et par af kriterierne er afsvækket noget.

I et forebyggelsesområde må der fremover kun anvises bolig til danske statsborgere og til statsborgere fra EU, EØS og Schweiz. Så også for disse områder er der klart tale om en ulovlig diskrimination af borgere med en indvandrerbaggrund.

Har man modtaget integrationsydelse i 6 sammenhængende år, kontanthjælp i 2 sammenhængende år eller har man fået en dom, kan man heller ikke få lov til at flytte ind. Det kan så – ud over indvandrere – komme til at ramme mange, der bare af den ene eller anden grund har været nødt til at leve af kontanthjælp i 2 år – herunder også tilfælde, hvor det lange forløb på kontanthjælp udelukkende skyldes en langsommelig tildeling af førtidspension, eller personer, der er ramt af arbejdsløshed uden at have været medlem af en a-kasse.

Forebyggelsesområder er der 62 af.

Ghettolovgivningen skal bekæmpes uanset navneskiftet!

Det er beskæmmende, at ghettolovgivningen fastholdes uanset om man kalder det det ene eller det andet.

Det er beskæmmendeat fastholde en lovgivning, der bygger på diskrimination af især personer med ikke-vestlig baggrund, men også af pæredanske arbejdsløse og andre svage grupper.

Det er beskæmmende, at man via denne lovgivning ikke løser de problemer, som nogle borgere måtte have. De bliver derimod blot eksporteret til et andet sted i landet eller sendt ud i hjemløshed.

Det er beskæmmende, at man i de områder, hvor der er sket klare forbedringer ikke mindst via beboerforeningernes boligsociale arbejde, alligevel skal tvinge folk ud af deres boliger.

Det er beskæmmende, at lovgivningen langt hen ad vejen nedbryder det beboerdemokrati, der tidligere var en central del af den almene boligsektor.

Det er ikke mindst beskæmmende, at SF er med i denne uhyggelige lovgivning.

KPiD støtter varmt de stærke aktiviteter mod ghettolovgivningen, som beboere i almene boliger fører.

BOM

Beboere i Mjølnerparken får lov at fortsætte sag mod ministerium

Østre Landsret har i en kendelse fra 15. december afgjort, at beboernes sag mod Indenrigs- og Boligministeriet kan fortsætte. Ministeriet krævede ellers, at sagen skulle afvises og har anket afgørelsen.

Beboerne mener, de er ofre for etnisk diskrimination, og at ghettolovens udviklingsplaner er ulovlige, fordi de bygger på en sådan etnisk diskrimination.

Andelen af ikke-vestlige beboere er et afgørende kriterium i afgrænsningen af, om det er et hårdt ghettoområde.

– Kendelsen går ud på, at vi får lov at fortsætte sagen. Man mener, mine klienter har tilstrækkelig retlig interesse til at føre en sag mod ministeriet, siger beboernes advokat, Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Red.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk