Skip to content

Har vi racisme i Danmark?

Af Rikke G.F. Carlsson, Kommunistisk Parti i Danmark

I den seneste tid har medierne beskæftiget sig med, om der findes åbenlys racisme i Danmark. Dette emne var oppe i en TV-udsendelse, der skulle belyse, om politiet stoppede flere mennesker med mørkere hud end dem med lys hud. Mørk og mistænkt hed programmet. Her kunne man få indblik i, hvordan det opleves at blive mistænkt på forhånd bare på grund af sin hudfarve.

Danmarks Statistik bekræfter tallene. En flov smag i munden vil mange nok få, og andre vil tænke eller sige højt: ”Osama bin Laden var mørk og muslim, så de er selv ude om det. Hvis bare de ville opføre sig ordentligt, var dette aldrig sket.” – et ikke usandsynligt udsagn jeg her har digtet. (Der findes ”sjove” tegninger med turban og bombe, som næsten bekræfter dokumentationen)

Frygt og fordomme

For hundrede år siden havde Danmarks Statistik kunnet bekræfte, at det var fattige der altid stod for skud, og udsagnet havde skiftet navnet ud med fattiglemmer og noget med at de stjal, og at det lå i arvemassen.

Frygten skaber disse fordomme og bliver en selvopfyldende profeti. Vi fodres massivt i alle samfundets lag fra sociale medier, politiske udtalelser og journalistiske halve historier, der aldrig bliver ført til ende. Og selvfølgelig fra magthavernes skjulte spindoktorer, som har helt andre dagsordener end at slås om brødkrummer som lav pension, manglende jobs, lejligheder til at betale og deres børns fremtid.

Men modsvaret er akademisk: vi kan ikke have siddende på os, at der findes åbenlys racisme i Danmark, eller i Norden for den sags skyld. Vi vil ikke tage fat i roden, men kaster os over lovgivning og henviser til, at man i UK har indført hos politiet, at de skal registrere etnicitet, når de stopper nogen, (og hvis ikke det er muligt, registrerer politibetjenten den formodede etnicitet). Så kan der måles, tælles og dokumenteres. Selvfølgelig samtidig med uddannelse og oplysningskampagner…

Skal man juble eller græde?

Denne løsning er under seriøs debat i justitsministeriet lige nu. Og så gik der tid med det… alt imens man som politiker frit kan skabe kunstige bekymringer, som under Ramadanen, hvor frygten for bussammenstød pludselig stod til debat.

Frit kan der skabes had til en bager, der bagte kager med lykønskninger til muslimernes fest. Eller svinekødskravet til børns mad i institutionerne. Der bæres brænde til et bål. Og hovsa, pludselig kom der to skræmmende lovforslag, der fløj lige igennem. Burkaforbud og Ghettoplan.

Hov, hvad skete der lige her. Der blev talt om kvindeundertrykkelse, mens man skar ned på tilskud til kvinde-centrene. Der blev talt om manglende sprogstimulering, mens man fjernede gratis tolkebistand og overlevelsesgrundlaget for frivillige organisationer, som har oprettet gratis maduddeling til sultende familier.

Det kan vi godt være bekendt i Danmark, men åbenlys racisme – nej, der sætter vi grænsen.

Hurraet for ytringsfriheden

I Radio 24/7 har der været en debat omkring de åbenlyse nazister i Sverige. En humanistisk journalist stillede nogle spørgsmål omkring deres politik. De var helt klare i spyttet. Alle indvandrere skal sendes hjem! Med vold og magt. Vi tør, det tør den ”socialistiske” regering ikke. (Her kommer et lille drej, statsministeren i Sverige er ikke erklæret socialist. Stefan Løfven er socialdemokrat).

På Facebook i debattråden fra Radio 24/7 kommer så en masse kommentarer. De fleste er selvfølgelig rystede over disse udsagn fra nazisterne. Men svarene spænder fra forbud til ytringsfrihed. Og her bliver det interessant. Pludselig er det ikke kun racister, nazister, fascister, men også kommunister som medtages i debatten! Vi har aldrig ytret at ville mennesker noget ondt – nogensinde – tværtimod.

Kommentaren lyder: ”ulovliggør du deres holdninger, så vil de føle sig som vindere. Fordi så ligner det, at man undertrykker ideer uden at argumentere imod dem. Så vil du aldrig omvende en,… blot fylde benzin på hans konspirationsideer… osv. (vi kommunister bliver nævnt for en sikkerheds skyld, i dag er vi ikke en trussel, men der kunne jo komme en dag).

Dækker sig under ”humor”

For det er desværre også en del af debatten, at vi segmenterer os i farver og køn og igen uden at komme ind til sagens kerne.

Er vi racister i Danmark? Ja det er vi, for vi er opdraget sådan. Dagligt bliver vi bombarderet med hyggelige vittigheder, der legaliserer det med humor. Fjendebilleder, der bliver bekræftet af politikere og andre ”eksperter” i medierne, og som er yderst profitable for krigens købmænd. Vi kan registrere og ændre betegnelser, så det lyder pænere. Vi kan skærpe love og afvise folk fra udlandet (ikke alle, men de forkerte). Vi kan tale om rummelighed, men være den første, der afviser en ”muhammedaner” til en læreplads. Der bæres stadig brænde til bålet.

Jeg blev kaldt perkeraf en ægte perker. Og hvor var jeg stolt. En palæstinensisk dreng der hutler sig igennem for at forsørge sin familie. Vi var i samme båd. Vi forstod hinanden. Vi var mennesker. Vi kæmper samme sag. Hans udgangspunkt er bare 1000 gange hårdere end mit, både i hjemlandet og her.

Men det er her, vi som kommunister skal være tydeligere. Vi har fælles sag. Fjenden er den samme, og den skal afsløres! Kapitalismen er ond, den splitter os op mod hinanden. I illustrationerne her på siden kan du se et lille udpluk på et års tid på Facebook. Nogle kan du næsten gætte, hvornår de er lagt op – inden et lovforslag bliver vedtaget i folketinget. Andre findes også på engelsk helt fra Australien, ordret.

Vi har set det før op til 2. verdenskrig. Et lille grin er vel ikke af vejen… politisk korrekt? Ja, åbenbart.

Jeg har ikke haft svært ved at finde disse opslag, de ses blandt mine facebook-venner, helt almindelige mennesker…

Back To Top