Skip to content

Hospitalsvæsenet i skyggen af Covid-19

Som omtalt i artiklen om OK-2021 ser det ikke godt ud med kapaciteten i det danske hospitalsvæsen.

Ifølge de seneste opgørelser fra OECD ligger Danmark på en 25. plads hvad angår sengekapacitet pr. 1000 indbyggere. Tyskland ligger i top med 8 og Danmark har 2,5.

Disse tal siger dog retfærdigvis ikke noget direkte om kvaliteten af den behandling, de enkelte patienter modtager i de pågældende lande.

Hvad sygeplejersker og jordemødre angår, indtager vi fjerdepladsen efter Norge, Belgien og Schweitz med 7,18 pr. 1000 indbyggere.

Med antallet af læger er vi derimod i front på en andenplads efter Schweitz med 3,09 læger pr. 1000 indbyggere.

Ser vi derimod på tallene vedrørende læger fra WHO (2012–13) ligger vi på en 22. plads, hvad læger angår. Listen toppes af Monaco (7,06) og Cuba (6,72).

Sengekapaciteten var dengang 3,3 i Danmark (2012-13). I 2000 var den 4,25 og altså nu 2,5. Og som Poul Fritz Kjær, professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS, har sagt, bliver det interessant at følge om det får nogen betydning i den aktuelle situation. 

”Det her er en stresstest af det danske system. Det interessante er at se, om staten kan leve op til at håndtere det her efter at have reduceret nødberedskabet. Det kan sagtens være, men vi ved det bare ikke endnu”. Og videre ”viser tallene, at topscoreren Tyskland går mere med ”livrem og seler”. Det er ineffektivt og koster mange penge, men kan potentielt være med til at ruste det tyske sundhedssystem bedre til nødsituationer, siger han og trækker en parallel til beslutningen fra 2010 om at afskaffe de danske isbrydere.

Korte indlæggelser

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, er der en central årsag til den danske bundplacering.

Nemlig at vi i Danmark gennem en årrække har haft fokus på, at det ikke nødvendigvis er godt for patienter med lang indlæggelse på et hospital.

Blandt andet derfor er der blevet lukket små sygehuse med lange indlæggelses-tider og i stedet etableret nye supersygehuse med fokus på specialiseret og hurtigere behandling. Især ambulatoriefunktionen har der været fokuseret meget på til glæde og gavn for mange patienter. 

For de ældre og sårbare er det dog ikke nogen ubetinget succes, da de ofte har svært ved at navigere i den ændrede struktur i sundhedsvæsenet. Desuden får de ofte heller ikke den tilstrækkelige hospitalsmæssige pleje og  omsorg, inden udskrivelse til et kommunalt system, der kun i beskedent omfang er gearet til at varetage den videre behandling i hjemmet, på grund af knappe ressourcer.

“Men det mindskede selvfølgelig behovet for sengepladser på hospitalerne, hvilket betød, at der forventedes en belægningsgrad på 85 procent på de danske hospitaler. Det er effektivt og godt for økonomien”, siger Kjeld Møller Pedersen.

Antallet af sygesenge må, efter Kjeld Møller Pedersens mening ikke være dikteret af et maksimalbehov og spidsbelastning. Det vil, efter hans skøn, være vanvittigt at have for mange tomme senge stående. Derfor må man leve med, at vi i nogle situationer har den snak om senge på gangene.

Om professoren har ret får stå hen i det uvisse for øjeblikket, men fakta er, at det offentlige sygehusvæsen, også før covid-19, var belastet til det yderste. Samtidig er der en folkelig forventning om behandling i forhold til svære medicinske og livsstils-foranledigede sygdomme, et område de politisk forgyldte privathospitaler ikke løfter nogen andel af, da de kun skummer fløden på de lettere opgaver og sender fejlbehandlede og svære tilfælde tilbage til den offentlige sundhedssektor.

Presset kommunal hjemmepleje

Der er selvfølgelig en vis sund logik i de mange ambulante forløb i vores sundhedsvæsen, da lange indlæggelser ikke altid er et gode for den enkelte patient. 

Om samarbejdet med kommunerne så er styrket i tilstrækkeligt omfang, så de kan overtage patienter uden medicinsk behandlingsbehov, er nok en anelse tvivlsomt. Mange mennesker uden solidt netværk er ofte ilde stedt ved udskrivelsen til den kommunale hjemmepleje, der også har været hårdt presset gennem mange år. PJ/MC

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk