Skip to content
grøn-energi-solceller
Store solcelleanlæg prioriteres over beskyttet natur.

Hvorfor siger politikerne GRØN, når det ikke er det?

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] Ord som klima, grøn ­omstilling, bæredygtighed og alt det andet, vi får i hovedet hver dag, skal få os til at tro, det går den rigtige vej. Ingen danskere er i tvivl om, at verdens tilstand er syg, når det gælder miljøet, biodiversitet og klima.

Imens skærer politikerne ned på uddannelserne hvert år med 2%. De overhører bevidst fagfolkenes advarsler og løsninger. Efterhånden er vi blevet så forvirrede, mens vi drukner i grønne mærkater. Man kan hurtigt komme til at konkludere: Hvad nytter det hele i et lille land som vores. Vi bruger tid på at sortere affald, og alligevel bliver vores stolte drikkevand forurenet med PFAS-stoffer. Åh, man bliver så træt. Men det er også meningen med det hele, så kapitalen kan fortsætte jagten på profit.

Politikerne vil sætte fart på den såkaldte grønne omstilling, det er EU’s ledere blevet enige om. Ikke fordi de bekymrer sig om klima og miljø, men fordi vi er gået i krig mod Rusland og Kina. Det koster, og Europa kommer til at mangle råstoffer og elektronik. Det skal vi betale for. Intet er planlagt, gennemtænkt eller med den hensigt at redde kloden.

El-bilen

Pludselig skulle vi udskifte til el-biler, og verden vil blive grøn. Imens nedprioriteres den offentlige transport. Så skal der bygges broer overalt i Danmark, og hvordan hænger det sammen med grøn omstilling? Så stiger energipriserne, fordi vi har privatiseret vores energi. Du må fryse og gå i mørke og betale dyrt.

Hvorfor var det vigtigt for politikerne, at vi skiftede til elbiler i stedet for at udbygge den elektrificerede kollektive trafik? Ingen tvivl om at de støjer mindre, og den lokale udstødning forsvinder. Men bilerne er ikke grønne.

I 2020 var det 10% af verdens koboltudvinding, der gik til elbiler, og det forventes at være 30% i 2030 (Kilde iea). De største koboltforbrugere er batterier i biler, telefoner, elektronik samt militær og olieproduktion.

Kobolt er behæftet med børnearbejde og kummerlige arbejdsforhold. Da de fleste koboltminer i verden kontrolleres eller ejes af kineserne, så er det strategisk nødvendigt for Vesten at blive uafhængig af dette metal. Så derfor satses der på elbiler uden kobolt. Det kræver adgang til lande med lithium miner. Det er så her, de nye krige, kup og miljøkatastrofer foregår. Med eller uden børn eller kinesere – giver det kummerlige forhold og miljø­katastrofer. Der må forskes i andre energiformer.

Biodiversitet

På et historisk topmøde i Canada sidste år skrev regeringen under på et løfte om, at 30 procent af klodens land og hav skal være beskyttet natur allerede i 2030. Natur, der kan hjælpe med at bremse klimakrisen og stoppe det tab af dyr og planter, som verden – og Danmark – lige nu oplever.

Men herhjemme lever kun 2,3 procent af landjorden op til målet. Det slog Biodiversitetsrådet for nylig fast. Vel at mærke, når de 15 kommende naturnationalparker, som den tidligere regering udpegede, tælles med.

Lige nu ser der heller ikke ud til at komme mere beskyttet natur. I landets kommuner er der under én procent ekstra natur på vej. Vi skal nemlig først have plads til både store solcelleanlæg, vindmøller på land, biogasanlæg og landbrug. Og natur er ikke på førstepladsen.

Ingen konsekvenser

Vi er af EU forpligtet til, at der skal være god tilstand i vores havmiljø i 2027. Kendsgerningen er, at politikerne i årtier har legaliseret rovfiskeri og sat landbruget over naturen, og at kun 5 ud af Danmarks 109 kystvande aktuelt lever op til EU-kravet. Så meget for EU.

Miljøministeren afleverede redegørelsen, som viser, at myndighederne blåstempler ulovlig udledning af miljøfarligt spildevand. Ingen konsekvenser. I redegørelsen til Folketinget fastholder Miljøministeriet imidlertid sit grønne lys til både at importere og udlede miljøfarligt spildevand – blandt andet spildevand fra den norske olieindustri, som virksomheden RGS Nordic udleder i Agersø Sund syd for Skælskør.

Vildt og tamt

Vildtudbyttet for råvildt er faldet med 42 procent siden 2011, og da vildtudbyttet er den bedste datakilde til at vurdere bestandens størrelse, vækker udviklingen bekymring hos både jægere, forskere og myndigheder.

Sammenligningen viser, at den voldsomme tilbagegang i bestanden udelukkende er et dansk fænomen. I Sydnorge, Sydsverige og Nordtyskland har bestandene været stabile i det samme tidsrum. I 2022 oplevede Danmark en rekordstor udbygning af solceller, hvor langt størstedelen er etableret som kæmpe markanlæg.

Kunne det hænge sammen? Og hvorfor trækker det ud med tilladelser til solceller på hustage? Måske fordi det er uinteressante små enheder i forhold til store marker? Her skal tjenes penge, naturen må vige. Og vi kunne fortsætte lis­ten, hvor naturen må vige, vores forurening af grundvand, Cheminova sagen osv. osv.

Sol og vind med samme sind

Vindmøller er designet til at holde ca. 20 år plus minus. De fleste dele af møllen kan uden problemer genbruges. Det er straks sværere med vingerne, som er fremstillet af kompositmaterialer bestående af glasfiber holdt sammen af en stærk epoxylim. Ifølge en opgørelse fra den europæiske vindkraftsammenslutning vil der i 2025 være omkring 66.000 tons udtjente vindmøllevinger i Europa. Vingerne kan ikke brændes som almindeligt affald, fordi det efterlader meget aske og mange glasfiberpartikler. De udtjente vinger ligger bl.a. på store “kirkegårde” på Lolland-Falster.

Det er kæmpefirmaer, som står bag den såkaldte grønne omstilling, og de tænker ikke grønt men i profit. De har store lobbyvirksomheder, der er med til at skrive love og målsætninger i EU, og dem skal de skiftende danske regeringer følge. Alle de nævnte emner her overskrider internationale mål og EU-lovgivninger. Men det har aldrig konsekvenser.

Forskning før profit

Man har bevidst taget militærets udledning af CO2 ud af de nationale regnskaber for ikke at blande tingene sammen. Men det hænger sammen. For krige er normalt sat i gang på grund af tilgang til råstoffer. De lande, som har prøvet at nationalisere sådanne råstoffer, har altid været udsat for kup, overgreb eller opkøb.

Vi kommunister tror på videnskaben og de dygtige forskere, men ikke hvis de som nu finansieres af ­private virksomheder. Forskning skal baseres på vores behov, klodens. Ikke profit. Der skal viden­deles og ikke konkurreres. Vores lovgivning skal ikke vente på EU. Vi så, hvor hurtigt der kunne laves lovgivning under corona. Hvorfor sker det ikke omkring vores havbrug, landbrug, emballage og så videre. Ja, det kan du så tænke over.

Sådan fungerer kapitalismen. Så længe vi ikke selv ejer produktionsmidlerne, vil kapitalen fortsætte med at svine i jagten på profit.

RC/BJ

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk