Skip to content

Kampen for retsstaten

Der er i høj grad brug for at kæmpe mod opløsningen af retsstaten

Af Kirsten Bindstrup, advokat

Preben Wilhjelm har skrevet en ikke særligt lang bog, men mættet med nyttig viden om Danmark som retssamfund.

En fantastisk historisk gennemgang af retsplejelovens tilblivelse og det skred, der er sket siden i retsplejen.

For at et land kan kalde sig demokratisk, er det afgørende, at der er tale om et retssamfund, hvor den udøvende (regeringen), lovgivende (Folketinget) og dømmende (domstolene) magt er adskilte. Retsstaten skal beskytte borgerne mod overgreb fra statens side, og ingen myndighed må have ubegrænsede beføjelser.

Derfor retsplejeloven. De borgerlige rettigheder fremgår af grundloven fra 1849 med senere ændringer, omhandlende regler om ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trykkefrihed o.s.v.  Reglerne til beskyttelse af disse rettigheder fremgår af retsplejeloven.

En øjenåbner

Preben Wilhjelm gennemgår indgående denne rets-plejelovs tilblivelse. Det tog 70 år – fra 1849 til 1919 – at få loven udformet og vedtaget. Den historiske gennemgang af retsplejeloven er både spændende og en øjenåbner, når den sammenlignes med, hvordan lovene i dag bliver forberedt og vedtaget.

Retsplejeloven indeholder reglerne om domstolenes sammensætning og bemyndigelse, om hvorledes sagerne forberedes og gennemføres, regler om advokaters og anklagemyndighedens ageren samt brug af domsmænd og nævninge etc. Loven er inddelt i en borgerlig retspleje, civile sager, samt strafferetspleje.

Bogen har fokus på strafferetsplejen. Navnlig reglerne, der skal beskytte borgerne mod statsmagten. Herunder hvilke beføjelser politiet har og håndhævelsen af, at en mistænkt er uskyldig, indtil han er dømt.

Det er desværre således, at mange både af regering, folketingsmedlemmer og pressen i dag bliver betragtet og behandlet som dømte, allerede mens der kun er en mistanke om, at en forbrydelse er begået.

Preben Wilhjelm formår på relevant måde at påvise, hvordan retsstaten i dag er under pres, ved at sammenligne retsplejelovens fædres ideer om borgernes beskyttelsesbehov mod vilkårlige anholdelser og brug af varetægtsfængslinger med tilstanden i dag.

Det store skred i retssikkerheden

Den historiske gennemgang af lovens tilblivelse for 100 år siden er relevant, da den påviser, hvor stort et skred der er sket siden. Uden kendskab til personerne i den lovgivende forsamling i de 70 år, tilblivelsen varede, kan det være lidt tung læsning – men vigtig for at forstå den grundighed og de diskussioner, der var.

F.eks. at for at anholde en mistænkt skulle retten give tilladelse modsat i dag, hvor politiet kan anholde, hvem de ønsker uden tilladelse. Dog skal den anholdte senere fremstilles for en dommer med henblik på varetægtsfængsling. I dag kan politiet indføre zoner, hvor alle frit kan anholdes, folk fjernes etc.

Bogen indeholder derudover en meget interessant gennemgang af varetægtsfængslingens historie. Retsplejelovens fædre ville indføre en fængslingsfrist på 10-12 dage, men afholdt sig herfra grundet en frygt for, at politiet ville bruge hele fristen, hvilket de syntes ville være urimelig lang varetægtsfængsling. Tilladelse til varetægtsfængslinger er udvidet i 1935 og 1987, og i dag sidder 5-6000 varetægtsfængslet. Samtidig er varigheden stigende – nogle i mere end et år.

Isolation er psykisk tortur

Interessant er, at vi i dag har en justitsminister, Søren Pape Poulsen, der i strid med alle regler mener, at varetægtsfængsling skal opleves som en straf. Derudover anser denne justitsminister hårdere straf som en succeshistorie for regeringen.

At retsstaten er skrumpet ses tillige ved, at Rigsadvokat Jan Recherdorffs er citeret for at sige, at han er den til enhver tid siddende regerings forlængende arm. 

Preben Wilhjelm har ligeledes en meget vigtig gennemgang af isolationsfængsel, som han meget rigtigt ligestiller med tortur, byggende på videnskabelig påvisning af de alvorlige psykiske forstyrrelser, der optræder hos mennesker allerede efter få ugers isolation. Først i 2000 blev der indført tidsbegrænsning for isolationsfængsling. Preben Wilhjelm anfører den gennemsnitlige varighed til 19 dage. Dog ses op til max 8 ugers isolation.

Yderligere indeholder bogen en kort gennemgang af ransagning, aflytning samt brugen af agents provocateurs særligt i narkosager. Preben Wilhjelm anfører, at tilladelse til politiets medvirken til gennemførelse af lovovertrædelser var utænkelig for retsplejelovens fædre.

Bogens sammenstilling af tilstanden for 100 år siden og de tanker, der udspilledes ved indførelsen af retsstaten, og situationen med nutidens politikere, er meget tankevækkende og yderst rele-
vant. 

Sjusk og populisme

De borgerlige retsplejelovsfædre var unge, kyndige og omhyggelige i stærk kontrast til det lovsjusk og den populisme, vi i dag er vidne til fra de borgerlige og socialdemokratiske folketingsmedlemmer.

I dag hastes lovene igennem og fremsættes, hver gang der er en begivenhed, en burka, en kriminel ung, et manglende håndtryk. 

Skredet af retsstaten har været længe undervejs og har nået højder, der gør en bange for fremtiden. Senest med lovforslag om påvirkningsloven, der skal 3. behandles den 14. marts. Dette sker uden offentlig debat af nogen betydning, selvom lovbestemmelsen kriminaliserer politiske ytringer, der strider mod regeringens udenrigspolitik – ytringer, sande eller falske, om fremmede stater. Overtrædelse kan give op til 12 års fængsel.

Et andet kæmpeskred i retssikkerheden er, at lovforslag, f.eks. på udlændingeområdet, som vanligt er fremsendt til høring hos ca. 100 organisationer og med en fast høringsfrist. Alligevel fremsættes lovforslaget til folketingsbehandling inden fristens udløb.

Det er skræmmende, at befolkningen som helhed og særlig pressen ikke er mere vågen overfor de al-vorlige skred, der er sket, og til stadighed sker med retsstaten. Der er i høj grad brug for at kæmpe mod opløsningen af retsstaten, og jeg op-fordrer til læsning af denne bog. 

Preben Wilhjelm: Kampen for retsstaten.
Lindhardt og Ringhof, 2018. 172 sider. Pris 199,95 kr.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk