Skip to content
xi-på-fredsmission-i-rusland
Xi på besøg i Moskva

Kinas fredsplan

[KOMMUNIST nr. 4-2023]  Kinas præsident har været på et tre dages statsbesøg i Moskva. Målet har været at udbygge kontakten mellem de to lande – politisk og økonomisk.

Samtalerne i Moskva drejer sig bl.a. om en mulig løsning af Ukraine-krigen. Kinas fredsforslag er i sin kerne blevet positivt modtaget såvel i Kyev som i Moskva.

Rusland har bekræftet at være parat til en diplomatisk løsning og hilser Kinas initiativ velkomment. Ukraines udenrigsministerium er citeret for at være parat til en ”nærmere dialog”. USA afviser fredsforslaget.

Xi advarede ifølge russiske medier mod overdrevne forventninger: ”Der gives ingen enkel løsning på en kompleks sag”.

Han har med hentydning til Vesten erklæret, at verden er konfronteret med talrige udfordringer, herunder ikke mindst stræben efter ”hegemoni” og ”dominans”.

Ved sin ankomst til Moskva sagde Xi, at det lå Kina på sinde i en omskiftelig verden at bevare det internationale system med FN som en kerne, og ud fra denne holdning vil Kina samarbejde med Rusland.

Brasiliens præsident Lula da Silva og Mexicos præsident Obrador har begge tilbudt sig som fredsmæglere for at få sluttet krigen.

HjN

Kinas 12-punktsplan om en løsning på krigen mellem Rusland og Ukraine

Oversat fra den officielle engelske version, som Kina har stillet til rådighed.

1. Respekt for alle landes suverænitet

Universelt anerkendt folkeret, herunder formålene og principperne i FN-pagten, skal overholdes strengt. Alle landes suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet skal effektivt opretholdes. Alle lande, store som små, stærke som svage, rige som fattige, er ligeværdige medlemmer af det internationale samfund. Alle parter bør i fællesskab opretholde de grundlæggende normer for internationale forbindelser og forsvare international fairness og retfærdighed. En lige og ensartet anvendelse af folkeretten bør fremmes, mens dobbeltmoral skal afvises.

2. Opgivelse af den kolde krigs mentalitet

Et lands sikkerhed bør ikke forfølges på bekostning af andre. En regions sikkerhed bør ikke opnås ved at styrke eller udvide militære blokke. Alle landes legitime sikkerhedsinteresser og bekymringer skal tages alvorligt og behandles ordentligt.

Der findes ingen enkel løsning på et komplekst spørgsmål. Alle parter bør i overensstemmelse med visionen om fælles, omfattende, samarbejdsorienteret og bæredygtig sikkerhed og under hensyntagen til den langsigtede fred og stabilitet i verden bidrage til at skabe en afbalanceret, effektiv og bæredygtig europæisk sikkerhedsarkitektur. Alle parter bør modsætte sig at stræbe efter egen sikkerhed på bekostning af andres sikkerhed, forhindre blokkonfrontationer og arbejde sammen om fred og stabilitet på det eurasiske kontinent.

3. Indstilling af fjendtlighederne

Konflikter og krig gavner ingen. Alle parter skal forblive rationelle og udvise tilbageholdenhed, undgå at puste til ilden og forværre spændingerne og forhindre, at krisen forværres yderligere eller endog kommer ud af kontrol. Alle parter bør støtte Rusland og Ukraine i at arbejde i samme retning og genoptage den direkte dialog så hurtigt som muligt for gradvist at nedtrappe situationen og i sidste ende nå frem til en omfattende våbenhvile.

4. Genoptagelse af fredsforhandlinger

Dialog og forhandling er den eneste levedygtige løsning på krisen i Ukraine. Alle bestræbelser, der kan bidrage til en fredelig løsning af krisen, skal fremmes og støttes. Det internationale samfund bør forblive engageret i den rigtige tilgang til fremme af fredsforhandlinger, hjælpe konfliktens parter med at åbne døren til en politisk løsning så hurtigt som muligt og skabe betingelser og platforme for genoptagelse af forhandlingerne. Kina vil fortsat spille en konstruktiv rolle i denne henseende

5. Løsning af den humanitære krise

Alle foranstaltninger, der kan bidrage til at lette den humanitære krise, skal fremmes og støttes. Humanitære operationer bør følge principperne om neutralitet og upartiskhed, og humanitære spørgsmål bør ikke blive politiseret. Civilbefolkningens sikkerhed skal beskyttes effektivt, og der skal oprettes humanitære korridorer til evakuering af civile fra konfliktområder.

Der er behov for en indsats for at øge den humanitære bistand til relevante områder, forbedre de humanitære forhold og sikre hurtig, sikker og uhindret humanitær adgang med henblik på at forhindre en humanitær krise af større omfang. FN bør støttes i at spille en koordinerende rolle i forbindelse med ka­naliseringen af den humanitære bistand til konflikt­områder.

6. Beskyttelse af civile og krigsfanger (POW’er)

Konfliktparterne bør strengt overholde den humanitære folkeret, undgå at angribe civile eller civile faciliteter, beskytte kvinder, børn og andre ofre for konflikten og respektere krigsfangers grundlæggende rettigheder. Kina støtter udvekslingen af krigsfanger mellem Rusland og Ukraine og opfordrer alle parter til at skabe gunstigere betingelser for dette formål.

7. Sikring af atomkraftværker

Kina er imod væbnede angreb på atomkraftværker eller andre fredelige nukleare anlæg og opfordrer alle parter til at overholde folkeretten, herunder konventionen om nuklear sikkerhed (CNS), og resolut undgå menneskeskabte nukleare ulykker.

Kina støtter Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) i at spille en konstruktiv rolle i forbindelse med fremme af sikkerheden og sikringen af fredelige nukleare anlæg.

8. Reduktion af strategiske risici

Atomvåben må ikke anvendes, og atomkrige må ikke udkæmpes. Truslen om eller brugen af atomvåben skal bekæmpes. Spredning af atomvåben skal forhindres, og atomkriser skal undgås. Kina er imod forskning, udvikling og brug af kemiske og biologiske våben af ethvert land under alle omstændigheder.

9. Lettelse af korneksporten

Alle parter skal gennemføre Sortehavsinitiativet om korn, der er undertegnet af Rusland, Tyrkiet, Ukraine og FN, fuldt ud og effektivt på en afbalanceret måde og støtte FN i at spille en vigtig rolle i denne henseende. Det samarbejdsinitiativ om global fødevaresikkerhed, som Kina har foreslået, er en mulig løsning på den globale fødevarekrise.

10. Stop for unilaterale sanktioner

Unilaterale sanktioner og maksimalt pres kan ikke løse problemet; de skaber kun nye problemer. Kina er imod unilaterale sanktioner, som FN’s Sikkerhedsråd ikke har givet tilladelse til.

Relevante lande bør holde op med at misbruge unilaterale sanktioner og “long-arm jurisdiktion” mod andre lande, så de kan gøre deres del for at deeskalere Ukraine-krisen og skabe betingelser for udviklingslandene til at skabe vækst i deres økonomier og forbedre deres befolkningers liv.

11. At holde industri- og forsyningskæderne stabile

Alle parter bør seriøst opretholde det eksisterende verdensøkonomiske system og modsætte sig at bruge verdensøkonomien som et redskab eller våben til politiske formål. Der er behov for en fælles indsats for at afbøde krisens afsmittende virkninger og forhindre, at den forstyrrer det internationale samarbejde inden for energi, finans, fødevarehandel og transport og underminerer det globale økonomiske opsving.

12. Fremme af genopbygning efter konflikter

Det internationale samfund skal træffe foranstaltninger til at støtte genopbygning efter konflikter i konfliktområder. Kina er parat til at yde bistand og spille en konstruktiv rolle i denne bestræbelse.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk