Skip to content

Klimatopmødet – endnu en ansvarsflugt

[KOMMUNIST nr. 1-2024]

Cop 28

Vi så en træt og hårdtarbejdende klimaminister, Dan Jørgensen, der stod og fortalte os, at han gjorde, hvad han kunne.

Men det var jo løgn. Vi kunne jo starte med os selv. Der er masser at gå i gang med. Her går det ikke godt med seriøse tiltag. Danmark er jo en del af EU, og vi ved, at de gerne vil gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer. Uroen i de tidligere europæiske kolonier og krigen med Rusland har sat den europæiske energiforsyning under pres. En glæde der er til at mærke hos vindmøllefabrikanternes lobbyister. EU forventer vingeaffald på ca. 62.000 tons glasfiber i de kommende år, men det er jo ikke klima.

Vi fik ikke at vide, hvad militærtanks og F35 fly skal bruge af brændstof, men det er nok ikke solceller. Krig ikke er en del af dagsordenen, selvom det er den største CO2-udleder, den grønne omstilling gælder ikke i den sektor. Teknologi-giganterne, som har lagt deres produkter på streaming, som er en altædende energiforbruger, går også fri. Forurening og bio­diversitet på land og til vands er heller ikke store emner, da det ikke kan sælge.

Al klimapolitik føres over i profitteknologi. Vi kan med garanti forvente meget mere minedrift og søgen efter mineraler, der bruges til bl.a. batterier, hvilket heller ikke er en miljømæssig holdbar udvikling.

Nu så vi Egyptens flotte solcelleanlæg i ørkenen, og det er jo der, det hører til og virkelig kan batte. Mange børn i Afrika dør af røgforgiftning, da bål er den vigtigste lys- og energikilde. De hører ikke hjemme på danske marker, hvor biodiversiteten lider. I stedet forsvandt store dele af u-landsbistanden.

sos-klima
Danmark tager ikke sit ansvar over for Grønland, selvom det har konsekvenser for hele kloden.

Grønland overses

I Grønland, som jo er en del af rigsfællesskabet, er tingene meget selvmodsigende. Vi ved fra videnskaben, at både is og permafrosten smelter. Danmark har flyttet den grønlandske fragt fra Aalborg til Aarhus Havn, hvilket fordyrer og forøger brændstof til transporten af varerne væsentligt. I vores krig mod Rusland har man afskåret kommunikationen med russiske videnskabsfolk, så tallene fra deres Arktis ikke kan deles til forskning.

Grønland bliver som sædvanligt slet ikke prioriteret. Hverken i dansk politik, i nordisk råd, hvor Grønland ikke er fuldgyldigt medlem, eller med egen ret til at vælge samhandelspartnere. Det er ynkeligt at se de få bevillinger, der er på årets finanslov.

Det grønlandske selvstyre forsøger at passe på sig selv, bl.a. ved standsningen af Kvanefjelds-projektet, der vidner om et holdningsskift til, hvordan vejen mod mere selvstændighed og bæredygtighed skal se ud.

Danmarks ansvar

Hvis havisen i Arktis bliver endnu mindre, risikerer vi, at havcirkulationen og dermed Golfstrømmen svækkes, hvilket vil have nær katastrofale konsekvenser for det globale klima, skriver Marit-Solveig Seidenkrantz, der er professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet i en videnskabelig klumme.

Når talen falder på Arktis, får vi ofte associationer til uberørt natur, store vidder og bjergtagende skønhed. Vi kender også alle til den smeltende havis, og de fleste har hørt, at klimaforandringerne i Arktis sker endnu hurtigere end i resten af verden. Med isbjørnene som eksempel er vi også blevet klar over, at økosystemerne i Arktis er pressede.

Arktis er hjem for mange mennesker og danner livsgrundlaget for endnu flere, så klimaforandringer i Arktis påvirker mange menneskers tilværelse direkte. Fiskeriet omkring Grønland er også påvirket.

Store konsekvenser

Havis reflekterer lyset fra solen og mindsker derved jordens opvarmning. Det store tab af havis, som vi har set over de seneste årtier, forstærker derved opvarmningen af vores klode, hvilket naturligvis igen betyder yderligere afsmeltning af havis. Derved er vi kommet ind i en ond cirkel.

Men lige så vigtigt er det, at ændringer i havisens udbredelse påvirker den globale havcirkulation. Havis indeholder nemlig næsten ingen salt, så når det saltholdige havvand ved overfladen fryser til is, vil det omliggende vand få tilført salt fra det vand, der fryser.

Golfstrømmen er under forandring, og derfor spiller den arktiske region en særlig rolle i vejr- og klimamodeller. Det er ikke breaking news, lige så lidt som det er en nyhed, at ’arktiske’ klimaforandringer ikke som sådan er ’arktiske’, men i sagens natur er en del af det globale klimasystem med dertilhørende globale konsekvenser.

Ingen handling

Den videnskabelige afkobling mellem Vesten og Rusland rammer hele paletten af discipliner fra humaniora over samfundsvidenskab til naturvidenskab.

Krigen i Ukraine har også store konsekvenser i Arktis. Det gælder på politisk niveau, hvor man for eksempel har sat Arktisk Råd på pause fra de syv allierede arktiske staters side. Alt imens det sikkerhedspolitiske fokus på Arktis fra USA, Norge, Danmark, NATO med flere støt tager til med katastrofale konsekvenser for verden.

Så, Dan Jørgensen, du kan bare komme i gang. Samarbejde med det grønlandske selvstyre. Koncentrer dig om Danmarks globale rolle og ansvar over for verden. Det vil være prisværdigt, og det vil batte noget. I stedet opfører du og din regering jer stadig som repræsentant for en kolonimagt.

Prioriter videnskaben – afmilitariser Arktis og – forbyd geopolitisk udbytning af vort allesammens Arktis.

RC

Back To Top