Skip to content

Kommune- og regionsvalg den 21. november 2017

Kommunisterne i København og Aarhus stiller op til valget den 21. november 2017 på en fællesliste. Du kan også stemme på kommunisterne i de fem regioner. Sæt dit kryds ud for Liste R, hvis du vil en anden og bedre politik for arbejderklassen.

Både København og Aarhus er fantastiske byer med masser af kvaliteter og muligheder. Men befolkningen er i høj grad sat uden for indflydelse på udviklingen af deres egne byer.

Afgørende beslutninger er lagt i hænderne på enten statslige selskaber eller private kapitalinteresser, der systematisk går efter det højest mulige overskud uden hensyn til befolkningens behov og krav.

Kommunisterne vil kæmpe sammen med fagforeningerne og folkelige bevægelser for en by, hvor det er befolkningen og ikke pengemændene, der bestemmer. En by hvor uligheden falder, og hvor den kollektive offentlige velfærd udvikles i stedet for afvikles.

  • Det er en forudsætning for at genetablere det kommunale selvstyre, at budgetloven bliver taget af bordet. Budgetloven klemmer livet ud af det kommunale selvstyre ved at lægge en jernring om kommunernes økonomi.
  • Privatiseringer er dyre og dårlige for borgerne. Al erfaring viser, at velfærden forringes, og at de ansatte udsættes for dårligere løn- og arbejdsforhold. Desuden fjerner privatiseringer befolkningens indflydelse på, hvordan opgaverne bliver udført.
  • Kommunisterne kræver, at kommunalbestyrelserne skærper kampen mod social dumping. Kommunalbestyrelserne må samarbejde med fagforeninger for at sikre, at social dumping ikke finder sted i forbindelse med udførelse af opgaver for kommunerne.
  • Kommunisterne i København kræver stop for nye byggerier i luksusklassen som f.eks. dem i Københavns Nordhavn. Vi kræver i stedet langt flere almene og kommunale boliger, som københavnere med almindelige indkomster kan betale. Store områder langs havnefronten og i Ørestaden kunne bruges til at bygge almene boliger. I stedet bliver de plastret til med luksusbyggeri for at trække velhavere til byen. Det presser omkostningerne i vejret ikke mindst boligpriserne og øger uligheden i byen.

Der er behov for kommunister i kommunalbestyrelserne, hvis der skal føres en anden politik, der gør op med EU’s, regeringens og Folketingets nedskæringspolitik.

Kommunisterne i København har en hjemmeside om kommunevalget i København, hvor du kan læse om kommunisternes politik. Efterhånden som valgkampen intensiveres, vil hjemmesiden blive tilføjet relevante artikler og læserbreve mv. Du kan også skanne hjemmesiden via den anførte QR-kode.

Kommunisterne i Aarhus har også en hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kommunisternes politik i Aarhus: http://kommunistiskfællesliste.dk/

Mød spidskandidaterne for Liste R til kommunevalget i København

Rikke Carlsson
Anders Sørensen
Back To Top