Skip to content

Kongres i KPiD

Kommunistisk Parti i Danmark fylder 25 i år og har holdt sin 12. kongres

Der lyttes til formandens beretning

Pinsesolen stod højt på himlen, da Kommunistisk Parti i Danmark afholdt sin 12. kongres.

Det var samtidig 25 året for partiets dannelse efter de store problemer, der opstod i DKP med partiformanden og flertallets ønske om nedlukning af partiet til fordel for Enhedslisten og lukning af dagbladet Land og Folk.

KPiDs formand, Arne Cheller, kom i beretningen rundt om den negative udvikling, der er sket nationalt og internationalt med kapitalismens såkaldte globalisering.

Fred og afrustning

Den efterfølgende diskussion bar naturligvis præg af de alvorlige udfordringer vi står i, med oprustning og latent krigsfare og forøgelse af udgifterne til militære formål samtidig med vedvarende nedskæringer på udgifter til sociale formål til gavn for befolkningen.

Kongressen vedtog at iværksætte en kampagne mod NATO’s og USA’s krav om en kraftig forøgelse af militær-udgifterne og mod, at der oppiskes en hetz mod nabolandet Rusland for at begrunde de øgede militærudgifter. Andet steds i nærværende blad bringes en opgørelse over, hvor mange hundredetusinder milliarder dollars der bruges på død og ødelæggelse, mens uligheden vokser, og mennesker overalt på kloden er i nød.

Ud af EU – X liste N

Der startes med solidaritetssangen

En anden stor opgave foran os er det kommende valg til EU-parlamentet, hvor der vil komme fokus på Danmarks EU medlemskab. Ikke mindst efter det britiske folks beslutning om at melde sig ud. Partiet vil kaste alle kræfter ind for at sikre genvalg af Folkebevægelsen mod EU, liste N, den eneste danske liste, der står for en klar modstand mod EU.

Folkebevægelsens medlemmer af EU parlamentet har gennem alle årene sikret, at danskerne fik besked om de EU-diktater med angreb på demokratiske, sociale, arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettigheder, som vi har lidt under. Det gælder blandt andet kravet om faste årlige nedskæringer på de offentlige budgetter, som aktuelt afstedkom den store solidaritet og protestbevægelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne for det offentlige område.

Fagligt sammenhold

Erfaringerne fra overenskomstsituationerne i 2017 og 2018 og de mange angreb, der rettes mod fagbevægelsen og kollektive rettigheder, kom i fokus og viste, hvilken styrke der netop ligger i solidaritet og sammenhold.

Disse erfaringer er et godt grundlag for at ”nok er nok” kan blive til offensive krav om nødvendige forbedringer, frem for de mange års defensive forsvar. Kongressen vedtog en udtalelse om den faglige kamp, som bringes på side 4.

Samarbejde – sammenlægning

Plakatvæggen med kommunisternes lange historie

Til kongressen var der formuleret forskellige forslag om at gå videre fra sidste kongres’ beslutning om at styrke samarbejdet mellem de eksisterende danske kommunistiske partier, til en egentlig sammenlægning af KPiD og KP. Det stod klart, at der var forskellige erfaringer med den forløbne kongresperiodes samarbejde med partierne, herunder KP, som KPiD for første gang havde opstillet på en fællesliste med til regionsrådsvalgene. Samarbejdet havde ikke givet den forventede fremgang, og der fremkom både positive og negative erfaringer i debatten.

Det stod ligeledes klart, at der ikke var opbakning til en sammenlægning, eller oprettelse af et nyt fælles parti, uden en forudgående grundig partidiskussion i partiets afdelinger på et konkret grundlag.

Partidiskussion

Det valgte kongresudvalg lagde herefter et stort arbejde i at samordne de forskellige forslag og synspunkter og fremlagde følgende forslag:

’Kongressen beslutter, at der indledes forhandlinger med Kommunistisk Parti med henblik på dannelsen af et nyt parti.

Processen afsluttes inden 6 måneder efter kongressen. Derefter sendes resultatet ud i afdelingerne til diskussion.

Den nyvalgte landsledelse tager initiativ til at indkalde en ekstraordinær kongres, som tager stilling til resultatet af de førte forhandlinger. Landsledelsen formulerer et grundlag for den medlemsdiskussion, som går forud for den ekstraordinære kongres.’

Forslaget fik stor opbakning med blot to stemmer imod.

Ny formand

En opmærksom Ama’r-delegation

Efter valg af ny landsledelse blev den afgående formand Arne Cheller igen konstitueret som formand, men fortrød sit tilsagn efter kongressen og trådte ud. Partiets landsledelse har afholdt sit første møde, hvor den har konstitueret Rikke Carlsson som ny formand og John Berg Larsen som organisationssekretær samt bekræftet konstitueringen af Hans Nielsen, Aarhus som kasserer.

Den nye landsledelse går nu i gang med arbejdet for at opfylde de beslutninger, som kongressen har taget, og indkalder de spørgsmål, medlemmerne og afdelingerne ønsker klarhed over i de kommende forhandlinger med KP. Det gælder også organisering af arbejdet med den arbejdsplan, der blev vedtaget, som bekræfter den tidligere beslutning om samarbejde mellem de eksisterende danske kommunistiske partier og de kommunistiske søster/ broder partier i Norden og den internationale kommunistiske bevægelse.

-red.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk