Skip to content

Kongresbudskaber

Rundt om den internationale kommunistiske bevægelse

Under kommunisternes aktionsuge i begyndelsen af maj måned blev vi ofte mødt med bemærkninger som, ”eksisterer kommunisterne endnu”, eller ”det er ikke meget I deltager i den offentlige debat”. Kommunisternes aktionsuge havde til formål at fremlægge Kommunistisk Parti i Danmarks politiske forslag. Forslag om fælles kamp mod imperialismen, forslag om fælles faglige og sociale krav, forslag om ungdommen og uddannelserne, og ad den vej kom kommunisternes ideer og konkrete forslag ud til en bredere del af folket.

Men det er rigtigt, at kommunisterne i Danmark ikke er så mange, som det kunne ønskes, og det er ligeledes rigtigt, at kommunisterne er en del af den internationale kommunistiske bevægelse, hvor der udover partiernes nationale kampe også tages fælles initiativer partierne imellem. De kommunistiske partier i EU landene arbejder tæt sammen i kampen for at nedbryde og opløse monopolkapitalens EU.

Nordkoreas Arbejderparti

I begyndelsen af maj holdt Koreas Arbejderparti sin 7. kongres i Pyongyang i Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Denne kongres havde været længe undervejs. På kongressen blev partiets beretning fremlagt af partiets førstesekretær Kim Jong Un.

Beretningens hovedindhold var udviklingen i økonomien og befolkningens levestandard, men handlede samtidig også om en nødvendig forstærkning af landets forsvar til at imødegå imperialismens krigstrusler. Ligeledes blev der lagt vægt på bestræbelserne på afspænding og national genforening samt naturgenopretning, sikring af landets naturressourcer og forebyggelse af forurening og miljøskader.

Der blev iværksat en intensiv kampagne blandt offentligt ansatte for at modvirke magtmisbrug, unødigt bureaukrati og korruption, som underminerer fællesskabet. Det blev slået fast, at offentligt ansatte skal optræde som folkets tjenere.

Egen ideologi

Koreas Arbejderparti og landets regering vil styrke solidariteten med verdens folk, der modsætter sig aggression, krig, stormagtsdominans og underkastelse, og vil yderligere udvikle venskabelige relationer og samarbejde med alle lande, der respekterer landets nationale suverænitet og opfører sig venligt overfor landet, som det beskrives i et af kongressens dokumenter.

Koreas Arbejderparti og staten baserer sin ideologi og model for hele samfundet på ideer, som betegnes som Kimilsungismen / Kimjongilismen og ikke marxismen-leninismen. I flere dokumenter blev det slået fast, at partiet ser hæren og ikke arbejderklassen som den revolutionære hovedkraft i udviklingen af samfundet. Dette vækker bekymring blandt kommunister overalt i verden.

Cuba’s Kommunistiske Parti

I april afholdt Cuba’s kommunistiske Parti deres 7. kongres, hvor man vurderede opfyldelsen af ”Retningslinjerne for social og økonomisk politik”, som blev godkendt på den 6. kongres. Kongressen drøftede landets udviklingsstrategi og udformningen af den cubanske økonomiske og sociale model. Kongressen blev præget af den internationale verdenskrise og de stadig dybere globale og geopolitiske modsætninger, samt den intensiverede imperialistiske modoffensiv mod den demokratiske og revolutionære frihedskamp på kontinentet. I lyset af denne situation fastholdt den cubanske revolution sin stabile kurs uændret.

Der blev gennemført en opdatering af den økonomiske model med henblik på at opbygge en bæredygtig socialisme.

Livskraftig solidaritet

Kongressen var opmærksom på de udfordringer, der opstår under normaliseringsprocessen med USA. De vigtigste amerikanske sektorer fortsætter med at forfølge deres mål om at underminere grundlaget for revolutionen og styrte det politiske system gennem tilnærmelse og direkte indflydelse. Normaliseringen af forbindelserne med USA åbner en ny vej i den ideologiske kamp.

Kongressen udtalte, at det cubanske folks sejre ikke kan ses isoleret fra den ekstraordinære internationale solidaritetsbevægelse, som har fulgt Cuba i alle år siden revolutionen i 1959. Det store slag, der blev udkæmpet for frigivelsen af ”De 5 cubanere”, var et udtryk for solidaritet, som cubanerne altid vil være taknemmelige for. Denne solidaritetskamp betragtes i dag som mere livskraftig end nogensinde.

Kampen fortsætter

Det cubanske folk og dets organiserede fortrop Cubas Kommunistiske Parti vil fortsætte kampen mod USA`s økonomiske og finansielle blokade, og som det blev sagt på kongressen ”Vi slapper ikke af, før vores flag vajer over det område i Guantánamobugten, som er ulovligt besat af USA”. Man er fortsat opmærksom på de interventionistiske handlinger med bl.a. finansieringen af kontrarevolutionære grupper i Cuba og den ulovlige radio- og tv-virksomhed, som er betalt af USA’s regering og som overtræder Cubas suverænitet.

Som Fidel Castro sagde om den cubanske revolution: ”Vort engagerede folk vil ikke give afkald på den hæder, de rettigheder og den rigdom, der er opnået gennem udvikling af uddannelse, videnskab og kultur. Vi har ikke og vil aldrig få brug for gaver fra imperiet. Vi vil fastholde vores engagement for fred og broderskab, og vil altid være tro mod vores historie”.

På den måde kom vi rundt om den internationale kommunistiske bevægelse fra et mindre parti, Kommunistisk Parti i Danmark, over et noget specielt parti Koreas Arbejderparti til det amerikanske kontinents lysende revolutionære flamme, Cubas Kommunistiske Parti.

Vi ønskes alle en dejlig sommer. Vores fælles kamp fortsætter i augustnummeret af KOMMUNIST.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk