Skip to content

Leder: Send flere penge

[KOMMUNIST nr. 2-2024] Under overenskomstforhandlingerne skal der fortsat mobiliseres for de stillede krav blandt kollegerne – og ikke mindst for bevidstheden om, at kampvilje og sammenhold nytter, så der kan lægges et massivt pres på forhandlerne for at arbejde for et godt forhandlingsresultat.

BoksehandskeNår forarbejdet er lavet, skal det vise sig, om den faglige solidaritet og kampvilje rækker til at afvise et muligt utilstrækkeligt resultat og om nødvendigt gå i konflikt. Det er ikke en givet sag, om det ender sådan eller ej.

Anerkendelse af de offentligt ansatte for deres indsats i krisetider, skal ikke bare bestå af varme ord og honninghjerter ved juletid, men bør også vises ved, at de ansatte kan føle sig værdsatte, når de får deres månedsløn.

Grotesk situation

Situationen bliver ikke mindre grotesk af, at et stort politisk flertal ikke havde problemer med at tildele landets minkavlere milliarder i kompensation eller med at sikre landets virksomhedsejere adskillige flere milliarder i Corona-erhvervsstøtte.

Det er de offentligt ansatte, der har stået i front for befolkningens sundhed og velfærd under Coronakrisen.

Nu er det de offentligt ansattes egen velfærd, som er blevet seriøst forringet efter en periode med inflation og reallønsfald.

De har fortjent en markant højere løn – uden begrænsninger i den lønramme, der dikteres af de privatansattes utilstrækkelige lønstigninger. Det gælder ikke kun de 5 faggrupper, der er ”begunstiget” i 3-partsforhandlingerne, hvis de altså accepterer at stå til rådighed for stadig flere op­gaver.

Stå fast

Rimelige lønkrav er der masser af plads til over en bred kam – også til elever og lærlinge. Arbejdet indenfor den offentlige sektor er, som indenfor det private område, særdeles urimeligt fordelt. Nogen har intet eller for lidt arbejde; andre har alt for meget. Krav om øget fleksibilitet skal ikke, som det ofte er set, misbruges til en reel udvidelse af den normale arbejdstid.

Vi støtter som altid krav vendt mod social dumping – herunder mod misbrug af aktiverede og af praktikordninger. Vi ser gerne en kort OK-periode. Tiden kalder på nye, rimelige krav.

DKP står altid side om side med de faglige kræfter, som stiller progressive krav – og som kæmper for deres gennemførelse.

  • Fasthold kravet om 30 timers arbejdsuge.
  • Skrot budgetloven.
  • Stop krigsbevillingerne og styrk velfærden.
Back To Top